CEO Pieter

'Ik denk dat circulair het meest gebruikte woord is binnen Gispen'