GISPEN CIRCULAR

We are fully committed to the circular economy. Our goal is to evolve our business model into a circular one. But what does this entail? What is a circular economy exactly? Learn more about our strategic aspirations for 2025. Gispen has made clear agreements with its partners and suppliers for the purpose of safeguarding the chain integration. We are the ones that coordinate the entire chain of production. After all, we have considerable influence as a supplier and a manufacturer. Find out more about our partnershipsWorking towards a better world will demand serious action if we want to achieve a circular economy. We are transparent in how we conduct business and always keep our stakeholders in the loop. Read our policy statement.

Circular Economy

REUSE > LOSS PREVENTION > LESS WASTE PRODUCTION > Key words when we speak of a circular economy. Gispen believes in these circular principles. We are convinced that well-designed, durable furniture is the starting point for a sustainable interior, creating benefits for all parties involved. Whether it concerns your working-, educational-, healthcare- or hospitality environment. Read on.

 

'CIRCULAR ENTREPRENEURSHIP PUTS AN END TO THE RISING LEVELS OF POLLUTION AND THE EXPLOITATION OF PRECIOUS LANDS BUT ALSO CONTRIBUTESTO REDUCING WORLDWIDE SOCIAL INEQUALITY'

Working together

The circular economy is all about partnership and chain integration. How does one, for example, handle and prepare materials after use for a new lease of life? Gispen has made clear agreements with its partners and suppliers for the purpose of safeguarding this process. We are the ones that coordinate the entire chain of production. After all, we have considerable influence as a supplier and a manufacturer. Take a closer look at the partnerships that we have entered into so far.

Gispen’s 2025 Circular Vision

We are fully committed to the circular economy. Our goal is to evolve our business model into a circular one. But what does this entail? Our strategic aspirations for 2025 can be found on this page.

Policy statement

Working towards a better world will demand serious action if we want to achieve a circular economy. We are actively involved in this journey and take our responsibility, a process in which we continuously assess and improve our own impact. We are transparent in how we conduct business and always keep our stakeholders in the loop. Read on about our policy statement and download it here.

The professional’s thoughts

Gispen is in a transition. REUSE > LOSS PREVENTION > LESS WASTE PRODUCTION > Key words when we speak of a circular economy. I believe in these circular principles. I am convinced that well-designed pieces of furniture, both new and used, are the starting point for a sustainable interior. We aim to prolong the lifecycle of products and we firmly believe that we need to take responsibility, based on well-considered agreements and the right incentive to close material loops. There is much to be gained!

Rick Veenendaal Manager circular economy

Contact me

* Required Fields

Social Fairness

Mens en milieu zijn leidende uitgangspunten bij al onze bedrijfsactiviteiten. Zowel nu als in de toekomst; we zijn ons ervan bewust dat activiteiten van nu zowel op korte als lange termijn hun impact (kunnen) hebben. Het gezegde van de Canadese Haïda-Indianen vat onze verantwoordelijkheid treffend samen: ‘We erven de wereld niet van onze ouders, maar lenen de wereld van onze kinderen.’ Hoe vertaalt Gispen deze verantwoordelijkheid naar mens en milieu?

 

Internationale rechten van de mens

We borgen actief dat de omstandigheden van alle mensen die in en bij onze keten betrokken zijn, voldoen aan de vigerende internationale rechten van de mens. Conform de regelgeving van de Verenigde Naties. We distantiëren ons van corruptie, respecteren de mensenrechten en de ethiek rondom arbeid en milieu. Gispen hanteert daarvoor een gedragscode: onze Code of Conduct. Al onze medewerkers committeren zich hieraan vanuit hun functie bij Gispen.

 

Gedragscode

In ons contact onderling en alle contacten met de buitenwereld werken we met elkaar samen en vermijden we elke vorm van discriminatie, intimidatie of agressie. We behandelen elkaar met respect en waarderen daarbij ieders individuele bijdrage. Juist door de diversiteit van teamleden vullen we elkaar aan en versterken we elkaar. Wij respecteren onder meer het recht van iedere medewerker om zich aan te sluiten bij een vakbond.

 

Als werkgever bieden we iedere medewerker gelijke kansen en belonen we op basis van individuele kwaliteiten, potentie, vaardigheden en ervaring. De personeelssamenstelling bij Gispen is divers in geslacht, seksuele geaardheid, cultuur en leeftijd. Daarbinnen creëren we kansen voor groepen die het op de arbeidsmarkt moeilijk hebben. Van onze medewerkers verwachten we dat ze het plichtbesef hebben om belangenverstrengeling en corruptie te voorkomen.

 

Ketenverantwoordelijkheid

Uiteraard kijkt Gispen ook over de eigen bedrijfsgrenzen heen. We nemen stappen in ketenverantwoordelijkheid en selecteren daarop gelijkgestemde partners. Ook brengen we onze visie op Social Fairness onder de aandacht bij onze toeleveranciers. We nemen een kritische houding aan en focussen continu op verbeterkansen. Voor alle betrokkenen leven we de internationale mensenrechten na.

 

Circulaire beleidsverklaring

Wat het milieu betreft: we nemen graag onze verantwoordelijkheid in het werken aan een betere wereld. Gispen zet concrete stappen om de circulaire economie te bereiken. Daarbij meten én verbeteren we continu onze impact. Onze circulaire beleidsverklaring geldt als leidraad voor ons ondernemen – maatschappelijk verantwoord en duurzaam.

Footprint

Om de opwarming van de aarde te beperken zijn er maatregelen nodig van ons allemaal op het gebied van energieverbruik. CO2 uitstoot heeft een direct effect op de klimaatverandering, die steeds verdergaande zichtbare en merkare gevolgen heeft. Het periodiek meten van onze CO2 voetafdruk helpt ons om een bijdrage te leveren hierin. Het geeft inzicht in de effecten van reductiemaatregelen die we treffen en maakt het mogelijk om hierin bij te sturen. Graag delen wij onze CO2 voetafdruk met u. 


Download onze CO2 voetafdruk

loader