'A green deal procurement. Why?'

'A green deal procurement. Why?'

Green Deal Circular Procurement

Every day, we get more experienced in circular procurement. Gispen is an active member of the Green Deal Circular Procurement, which we have entered into because we want to be kept up to date with the latest developments but also because we wish to procure in a circular way, of course. The Green Deal Circular Procurement (GDCP) initiative was launched by MVO Netherlands, NEVI, Kirkman Company, Rijkswaterstaat (Dutch Department of Public Works) and PIANOo.

Green Deal Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil actief bijdragen aan de circulaire economie door circulair in te kopen en heeft om die reden in 2013 de Green Deal circulair inkopen getekend. Met het tekenen van de Green Deal heeft de gemeente Amsterdam zich geconformeerd om minimaal twee circulaire inkooptrajecten te starten.

De ervaringen met deze inkooptrajecten moeten ertoe leiden dat in 2016 circulair inkopen aantoonbaar geïntegreerd word in de strategie, beleid en processen van inkoop. Kantoormeubilair was één van de pilot projecten. Bekijk het resultaat van deze inrichting. Gemeente Amsterdam vertelt

Roland Meijerink is sinds 3 jaar werkzaam bij gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau, leadbuyer Facilitair. Het FB levert binnen de Gemeente Amsterdam faciliteiten en diensten aan het Gemeentebestuur en alle Gemeentelijke organisaties. FB is verantwoordelijk voor de inkoop, de implementatie van Raamovereenkomsten en de aansturing van de Leveranciers op facilitair gebied bijvoorbeeld bedrijfskleding, meubilair en het wagenpark.More on this topic

loader