workshopscan

Het Nieuwe Werken Workshop

 Een workshop kantoorinnovatie creëert draagvlak voor vernieuwing. Middels interactieve bijeenkomsten vraag de organisatie haar medewerkers ideeën te leveren. Gispen stelt vragen over de werkwijze, over gewenste veranderingen en over de benodigde stappen. Middels de workshop ontstaat er een gemeenschappelijk standpunt over de rol en het effect van een nieuwe huisvesting.

Ter ondersteuning van organisaties die voor Het Nieuwe Werken (HNW) kiezen verzorgt Gispen speciale workshops. De workshops HNW worden in overleg en op maat gemaakt, omdat Gispen er van overtuigd is dat iedere organisatie uniek is en er niet één manier van Het Nieuwe Werken bestaat. Gispen begeleidt organisaties desgewenst gedurende het hele verander-proces. Bestaande werkprocessen worden in kaart gebracht, op grond waarvan wordt gekeken wat de mogelijkheden, voordelen en eventuele nadelen van HNW zijn.                                                      

 

 

 

En wat dat betekent. Voor de organisatie, de medewerkers en het management. En voor de inrichting en andere voorzieningen, die die nieuwe manier van werken optimaal moeten ondersteunen. Welke begeleiding is nodig om HNW tot een succes te maken. Hoe ga je als werkgever om met HNW, en met de nieuwe veeleisende generatie die op de arbeidsmarkt komt. De essentie van Het Nieuwe Werken is tijd- en plaatsonafhankelijk werken. In de praktijk is het veel meer dan dat. Gispen werkt vanuit de filosofie Life at Work, een veelomvattende inrichtingsvisie die gericht is op creëren van de best denkbare toekomstbestendige kantoorinrichting- en organisatie. De workshops HNW die Gispen geeft zijn gericht op integrale ondersteuning van soms ingrijpende verandertrajecten.

Gispen gaf workshops HNW bij o.m. RDW Groningen, het Catharina Ziekenhuis, Deventer Ziekenhuis, de Kamer van Koophandel, Getronics en de Gemeente Amsterdam.

loader