Healing Environment

Healing Environment

Martini Hospital

Het Martini Ziekenhuis in Groningen was één van de eerste ziekenhuizen in Nederland dat gericht aandacht besteedde aan Healing Environment. Het was het eerste ziekenhuis dat op deze schaal volledig volgens de IFD-principes (industrieel, flexibel, demontabel) werd gerealiseerd, wat betekent dat soepel ingespeeld kan worden op veranderingen in de zorg. En: wit is taboe.

Martini Health Design

Het Martini Ziekenhuis ontwikkelde een totaalconcept om de zorg in het nieuwe gebouw in alle opzichten te optimaliseren. Het creëren van een healing environment is een van de pijlers van het Martini Health Design. Dat betekent: een omgeving maken waarin mensen zich prettig voelen. Dat komt het herstel en welbevinden van mensen ten goede en vermindert stress. De belangrijkste kenmerken zijn: - meer daglicht (30 % meer licht dan in de reguliere ziekenhuisbouw) - aandacht geven aan een goede belevingsoriëntatie vanuit de patient - kleurgebruik (19 kleuren uit het kleurenpalet van Peter Struycken) - geluidsreductie (o.m. door het toepassen van een dubbele huidgevel aan de kant waar veel verkeer is) - uitzicht vanuit het bed op de omgeving rond het ziekenhuis (veel ramen tot bijna aan de vloer, en ramen die ook open kunnen) - overzichtelijkheid: een logische indeling van het gebouw, goede bewegwijzering, korte loopafstanden en veel oriëntatiemogelijkheden - ontspanningsmogelijkheden: aandacht voor natuur, cultuur, sport en zingeving - samen met Landschapsarchitect Michael van Gessel en Natuurmonumenten wordt het binnengebied ingericht, omdat er een gunstige werking is van natuur op gezondheid, zo blijkt ook uit een advies van de Gezondheidsraad in 2004.

Flexibele bouw

Niemand weet hoe de zorg er over pakweg 15 jaar uitziet. Dat stelt eisen aan de bouw. Die moet flexibel zijn van opzet, zodat het gebouw als het ware kan meegroeien met haar gebruikers. De keuze om het nieuwe ziekenhuis industrieel, flexibel en demontabel (IFD) te bouwen is vooral ingegeven door de wetenschap dat ontwikkelingen in de zorg zo snel gaan, dat een gebouw na ingebruikname al snel verouderd is. IFD biedt de mogelijkheid om op veranderingen in te spelen, in feite continu door te bouwen en verbouwen, zodat het gebouw zelf in relatie tot de veranderende eisen en mogelijkheden up-to-date blijft. Het nieuwe Martini is een gebouw, waar bij wijze van spreken ‘ook een ziekenhuis in kan’. Dankzij IFD is het zelfs mogelijk dat het ziekenhuis later een andere bestemming krijgt, en dat er appartementen komen, een verpleeginrichting of kantoren. Daarnaast is bij het ontwerp van de nieuwbouw veel aandacht besteed aan het energieverbruik. >

Kleurenpalet

De bekende beeldend kunstenaar Peter Struycken ontwikkelde speciaal voor het Martini ziekenhuis een kleurenpalet, dat in het hele gebouw is toegepast. In samenwerking met Bart Vos van Vos Interieur werkte Gispen intensief mee aan de inrichting van het nieuwe ziekenhuis en de vertaling van het healing environment-concept.

Inspirerende producten

Meer lezen over Gispen in de zorg

loader