Fontys Hogescholen, ICT Innovationlab

Het instituut ICT van Fontys Hogescholen in Eindhoven is een pilot gestart. Men wilde meer gaan werken in de vorm van projectgroepen aan de hand van zogenaamde ‘topics’. De projectgroepen vragen een activiteitgerichte huisvesting. Deze nieuwe manier van werken gebeurd in zogenaamde OILs (Open ICT Labs). Dit zijn grote open ruimtes waarin zo’n 150 studenten in kleinere groepen samenwerken. Deze labs stimuleren de studenten om intensief aan de slag gaan met elkaar. Juist het samen werken en leren van en met elkaar is het belangrijkste doel. De ruimtes faciliteren dit door flexibel en open te zijn, zodat gedurende een dag verschillende activiteiten plaats kunnen vinden. Er zal niet meer klassikaal lesgegeven worden en de docent beweegt zich als een coach in de ruimte tussen de studenten.

Pilot

In het bestaande gebouw is deze omgeving nu als pilot ingericht. De werkomgeving is ontworpen door Wonderful Day Design. Er zijn een aantal voorzieningen getroffen om rustige plekken te creëren. Zo is er een stilte-ruimte gemaakt voorzien van bouwkundige wanden. Er zijn verrijdbare roomdividers met akoestische waarden geplaatst en op twee plekken kan een groepstafel door middel van een gordijn worden afgeschermd. Alles in een prettige, huiselijke sfeer.

 

In het schooljaar 2017-2018 wordt gekeken hoe deze pilot functioneert. Er wordt vanuit verschillende invalshoeken gekeken wat wel en niet goed werkt en wat nog verbeterd kan worden. Welke invloeden heeft de ruimte op de manier van lesgeven en andersom: hoe kan de ruimte de manier van onderwijs stimuleren?

 

Fotografie: Chris van Koeverden

Products applied in this project

loader