CLIMATE NEUTRAL GROUP

Elk jaar weer werken wij eraan duurzamer en met meer bewustzijn te produceren. Weten wat je footprint is als bedrijf helpt daarbij. De Climate Neutral Group berekent jaarlijks onze CO2-voetafdruk.FOOTPRINT


De Climate Neutral Group, de naam zegt het al, gaat voor het klimaatneutraal maken van organisaties, producten en diensten. Gispen schakelt hen in voor het maken van de CO2-footprint. Een CO2-voetafdruk maakt duidelijk wat de belangrijkste oorzaken zijn van uitstoot. De berekening maakt duidelijk hoeveel CO2 er dagelijks vrijkomt bij Gispen én waar reductie mogelijk is.CO2-REDUCTIE


CO2-reductie is een belangrijke doelstelling binnen onze bedrijfsvoering. We hebben hier veel aandacht voor, van productieproces tot en met logistiek. De voortgangsrapportages van onze CO2-voetafdruk houden ons scherp en maken duidelijk waar we verder kunnen reduceren. Onze doelstelling voor 2017 is om de compensatie met 5% te verminderen dus 5% minder uitstoot te realiseren.KLIMAATCOMPENSATIE


Samen met reductie vormt klimaatcompensatie de route naar klimaatneutraliteit. Gispen compenseert CO2-uitstoot via een investering in duurzame klimaatprojecten. Voorbeelden zijn: windenergieprojecten, biogas in Azië, Gold Standard Cookstoves in Oeganda en efficiënte houtovens in Afrika.GEBASEERD OP STANDAARDEN


Het inventarisatieformulier dat Climate Neutral Group hanteert is ontworpen conform het Green House Gas Protocol, een internationale standaard die voorschrijft hoe een CO2-inventaris gemaakt moet worden. De CO2-voetafdruk voldoet aan ISO14064-1.

Recente artikelen

loader