''Volgende stappen op weg naar circulaire economie''

Deze tweede editie van Expeditie Circulair is een vervolg op het succesvolle kennisevenement van vorig jaar. In deze editie - in de Fokker Terminal in Den Haag - laten we de volgende stappen zien naar de circulaire economie in de praktijk. Maurits van Berckel, commercieel directeur Gispen, nodigde klanten en partners uit om over hun ervaringen met circulair inrichten én ondernemen te vertellen.Overheid werkt op hergebruik

Zo kregen de deelnemers een kijkje achter de schermen bij de overheid, die in 2014 de ambitie heeft neergelegd om naar een geheel circulaire inkoopcategorie over te gaan. Wat betekent dit voor de kantoorinrichting? Sabien van der Leij stelt dat het uitgangspunt is zoveel mogelijk meubilair binnen de Rijkoverheid hergebruiken. Hoe verleid je ambtenaren de stap naar circulair te maken? “Voor de 100.000 werkplekken kunnen we 100% hergebruikt meubilair niet opleggen. Wél kunnen we zorgen dat áls splinternieuwe werkplekken gewenst zijn, deze na gebruik weer als grondstof ingezet kunnen worden.”

Showcase Rijksoverheid


Architect en inrichter op de trein

Joost van der Made van NS sprak over de samenwerking NS-Mecanoo-Gispen. De vraag waarover deze partners zich onlangs bogen was: hoe richten we de trein in zodat we meer passagiers plek bieden én de gemiddeld 20 minuten reistijd goed en comfortabel kunnen laten besteden. “De wensen en duurzaamheidseisen komen steeds hoger te liggen. Om daar een antwoord op te vinden, hebben we samenwerking gezocht met een architect en inrichter. Concept design levert ons veel op. Modulariteit, flexibiliteit en circulariteit komen terug in de treinen. Ik verwacht dat u in 2025 in onze treinen elementen terugziet die we u hier vanmiddag tonen.” 


Visie treininterieur van de toekomst 

Bank maakt transitie naar circulair 

Walt van der Hoeven van ABN AMRO liet niet alleen zien hoe de bank de transitie naar circulaire werkplekken maakt. Ook als financier voelt de bank de verplichting het voortouw te nemen. “Voor de werkplekinrichting is circulair inmiddels de standaard.Maar we ondersteunen ook circulaire startups. We nemen vaker onze maatschappelijke rol: We are banking for better for a generation to come.” 

 

Van deken tot stoel naar grondstof

Architect Paul Ketelaars liet tijdens de presentatie over het hergebruik van het Ketelhuis zien dat gebouwen en voorwerpen hun functie kunnen verliezen en daarna een nieuw gedaante kunnen aannemen. “Laden- en archiefkasten die door digitalisering overbodig zijn, worden lampen. Dekens veranderen in stoelen en als die stoel overbodig blijkt, kan het ‘afvalmateriaal’ weer dienen als grondstof voor een nieuw gebruiksvoorwerp.”

 


Design Hergebruik en WaardebehoudBetekeniseconomie heeft impact

Kees Klomp sloot de lezingenreeks af met een presentatie over de betekeniseconomie; het zakelijke en maatschappelijke domein versmelten. Volgens Klomp staan we aan het begin van een socio-economische transitie waarbij ook circulariteit een rol speelt. “De manier waarop we zakendoen en bedrijven waarderen verandert ingrijpend. Ik zie het aan mijn studenten; zij kiezen niet langer voor het geld, maar voor een werkgever die impact heeft. Het gaat hen om het maatschappelijke belang. Maar hoe maak je dat zichtbaar? Ook voor Gispen ligt er de opdracht de ongrijpbare maatschappelijke waarde van hun circulariteit zichtbaar te maken.”

 

Expeditie-deelnemers op zoek naar inspiratie

Wat vonden de deelnemers ervan? Hebben ze er wat van opgestoken?

UWV | Zoeken naar mogelijkheden
Contract- en leveranciersmanager Jacqueline Vonk bezocht Expeditie Circulair om inspiratie op te doen op het gebied van circulariteit en om te netwerken. “Op dit moment doet UWV al best wat op het gebied van circulariteit: herstofferen van stoelen en oud meubilair gebruiken om iets nieuws van te maken.” Ook op het gebied van duurzaamheid zoekt Vonk naar mogelijkheden. “UWV is een zelfstandig bestuursorgaan dat een centrale Inkoopafdeling heeft; het thema duurzaamheid staat hoog op de agenda van UWV. MVO en Social Return zijn in onze aanbestedingen en contracten ingebed.”

Gemeente Rotterdam | Zero Emmission
Jaco Verheul is namens afdeling Concernhuisvesting van de gemeente Rotterdam tijdens de expeditie op zoek naar inspiratie. De gemeente - en dus ook Concernhuisvesting- wil met het inkoopbeleid ‘010’ verder helpen als het gaat om de ambitieuze Zero Emmission doelstelling. “Circulariteit draagt bij aan vermindering van CO2-uitstoot. Met de inrichting van zo’n 10.000 werkplekken kan Rotterdam daaraan bijdragen.”

Het kan altijd beter
Tijdens de aanbesteding in 2017 waren volgens Jaco duurzaamheid en circulariteit aanwezig, maar het kan altijd beter. “Wij vervangen momenteel traditionele werkplekken door gedeelde flexplekken. Minder bureaus betekent minder grondstoffenverbruik. Maar ook minder vierkante meters inrichtingskosten en energieverbruik. Daarnaast zijn de werkplekken flexibel; je kunt ze als ‘Lego-stenen’ op verschillende manieren opstellen.”

Wat inspireerde Jaco tijdens de expeditie? “Het ‘huren’ van meubilair, licht, vloerbedekking. Het zogenaamde Product as a Service is voor de gemeente, mits je eisen stelt aan duurzaamheid, een mooie toevoeging op weg naar nog meer circulariteit.”


Wordt vervolgd

Maurits van Berckel sloot Expeditie Circulair af met dank aan sprekers en deelnemers én de mededeling dat wat hem betreft de volgende editie al op zijn agenda staat. Noteert u alvast 12 november 2019?!

 

 

Recente artikelen

loader