Gispen ondertekent grondstoffenakkoord Rijksoverheid

 

Op 14 september 2017 is het Rijksbrede programma Circulaire Economie, getiteld 'Nederland Circulair in 2050' aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het programma geeft richting aan wat we moeten doen om zuiniger en slimmer met onze grondstoffen, producten en diensten om te gaan en zo de ambitie - Nederland circulair in 2050 - te halen. Er gebeurt al heel veel op circulair gebied, maar er is nog meer nodig en het moet en kan sneller.

In deze transitie kunnen en willen veel partijen een rol spelen: bedrijven, overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en veel meer. Het zijn de organisaties en de mensen daarbinnen die het moeten doen. 

Het Grondstoffenakkoord markeert het startpunt om samen aan de slag te gaan.

Op basis van dit akkoord gaat Nederland bouwen aan transitieagenda's die de komende vijf jaar ook gezamenlijk worden uitgevoerd. Hierin worden de Nederlandse ambities concreter: wat gaan we doen op korte, middellange en lange termijn? Ieder draagt bij vanuit zijn eigen rol, kennis en kunde.

Als innovatieleider op het gebied van circulair inrichten neemt Gispen haar verantwoordelijkheid met een bedrijfsvoering die zo min mogelijk grondstoffen verbruikt en toeleveranciers meeneemt in de principes van hergebruik. Vanaf productontwerp tot retourstromen richten we ons op (her)gebruik en functionaliteit waarbij componenten en materialen meerdere functies hebben, herbruikbaar en toepasbaar zijn in ons productieproces. We houden regie op resources (producten bij de klant) door waardenbenadering gecombineerd met een evenredige stimulans in financiële modellen.

We bouwen samen aan ervaring door te doen en te kennis te delen!Meer informatie over het Rijksbrede programma : https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie

Recente artikelen

loader