Verwachtingen? Samen scoren we boven verwachting.

Verwachtingen? Samen scoren we boven verwachting.

Circulaire economie

Gispen gelooft in de circulaire principes. Het is onze overtuiging dat goed ontworpen, duurzame producten garant staan voor een duurzaam interieur. Met alle voordelen van dien. Of het nu gaat om uw werk-, onderwijs-, zorg- of woonomgeving.

Wat is circulaire economie?

Circulaire economie streeft een economisch en industrieel systeem na, dat de herbruikbaarheid van producten, grondstoffen en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt en waardevernietiging in het totale systeem minimaliseert. Bron: Ellen mcArthur foundation 

 

Nu niets doen betekent over 10-20 jaar de eerste grondstoffentekorten. Het sluiten van materiaal kringlopen voorkomt verdere uitputting van de aarde. Hergebruik van materialen en grondstoffen is eigenlijk heel logisch. Zeker wanneer het om eigen producten gaat. Duurzaam gebruik zal waardevoller worden dan eigendom. Circulair ondernemen maakt een einde aan de toenemende vervuiling, stopt de ontginning van waardevolle gebieden en helpt de wereldwijde sociale ongelijkheid terug te dringen.

 

Circulaire economie is geen hype. Veel recente ontwikkelingen maken het mogelijk om op een nieuwe manier te produceren en te consumeren. De twee belangrijkste: hergebruik van grondstoffen kan kwalitatief én goedkoper.

De professional aan het woord

HERGEBRUIK > WAARDEBEHOUD > MINDER VERBRUIK > Gispen in transitie. Dit zijn de sleutelwoorden van een circulaire economie. Ik geloof in deze circulaire principes. Mijn overtuiging is dat, zowel nieuwe als hergebruikte, goed ontworpen producten garant staan voor een duurzaam interieur. Dat het verlengen van de levensduur in relatie tot de mate van gebruik zorgt voor optimaal gebruik. En verantwoordelijkheid nemen gebaseerd op goede afspraken en de juiste incentive om de cirkels te sluiten. Met alle voordelen van dien!‘Het kan anders!’

Rick Veenendaal Manager circulaire economie Neem contact met mij op

We maken de cirkel rond

Als ontwerper, producent én leverancier van inrichtingen vinden we het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie. In de ‘oude’, lineaire economie winnen we grondstoffen en verwerken deze in producten, die na gebruik worden weggegooid. In de circulaire economie maken we de cirkel rond. We zorgen ervoor dat we grondstoffen en producten zoveel mogelijk hergebruiken en dus verspilling voorkomen. Dat doet Gispen door innovatief te ontwerpen en produceren. Door te adviseren over slim gebruik. En door te hergebruiken en recyclen.We doen het samen

Circulair ondernemen en inrichten vergt een transitie, zowel in denken als doen. Gispen werkt samen met partners, leveranciers en klanten aan een nieuwe, verbeterde kringloop.We nemen samen met TNO deel aan Use-it-Wisely, een internationaal onderzoeksproject. Daarnaast maken we deel uit van het Green Deal netwerk en MVO Nederland. Bekijk deze pagina voor een overzicht van de samenwerkingen die wij zijn aangegaan.

 

Dat deze samenwerkingen essentieel zijn voor het implementeren van circulaire modellen is inmiddels zichtbaar. Zo is het Design Framework een resultaat van de samenwerking met TNO binnen Use It Wisely. Dit Framework is een ontwerpmodel voor circulaire implementatie waardoor producten vergeleken kunnen worden en werken we iedere dag aan meer duurzame productontwikkeling. Ook onze klanten dagen ons uit om steeds verder te kijken. We bouwen samen aan ervaring.

Door te doen!

De klant aan het woord

Netwerkbedrijf Alliander verwezenlijkte op haar locatie in Duiven een nieuw, energiepositief complex. Samen met Gispen: zij verzorgden het meubilair in het gebouw volgens circulaire afspraken. Zij revitaliseerden voor ons 750 stuks bestaande werkplekken en gaven deze een technische update. Ook nemen zij verantwoordelijkheid voor circulair nieuw gebruik.

'Het is een gezamenlijke ontdekkingsreis. De samenwerking geven energie en inspiratie om deze reis te vervolgen’

Mark Hamstra Ketenmanager Facility Management Ik wil ook zo'n mooie ontdekkingsreis

Referenties

Meer voorbeelden

Meer lezen

loader