'Van vragen stellen komen weer nieuwe vragen en weer nieuwe'

'Van vragen stellen komen weer nieuwe vragen en weer nieuwe'

CE Talks

Op Vakbeurs Faciltair 2017 ontving Gispen een aantal bijzondere sprekers op de stand voor de Gispen "CE Talks".

Zij deelden hun visie of case omtrent Circulaire Economie met u.


Bekijk hier alle Talks.


Gispen CE talks

Praktische invulling circulair bij UWV

Linda Koekkoek, adviseur Inrichting & Projecten UWV Facilitair Bedrijf


MVO is voor UWV belangrijk, onderdeel daarvan is dat we het milieu zo min mogelijk willen belasten. Door bijvoorbeeld oud kantoormeubilair om te bouwen en geschikt te maken voor hergebruik dragen we op een praktische manier bij aan een circulaire economie.


Linda Koekkoek is dagelijks bezig met de omgeving waar UWV’ers en klanten elkaar ontmoeten. In haar functie vertaalt ze ontwikkelingen naar inrichtingsconcepten en kijkt of trends en innovaties toegepast kunnen worden binnen de kantooromgeving van UWV. Daarnaast is ze onderdeel van het aanbestedingsteam voor alle Europese Aanbestedingen van de huisvestingsproducten.


De heilige drie-eenheid van circulair ondernemen

Michel Schuurman, Sr. Programmamanager Circulaire Economie MVO Nederland


Veel mensen denken bij circulair ondernemen aan het in een kringloop brengen en houden van grondstoffen. Vaak begint dit met nadenken over afval. Wat kan ik er nog mee? Soms denkt men verder over de vraag waardoor afval eigenlijk ontstaat, waarna men na gaat denken over grondstof- en ontwerpkeuzes.


En dan is al gauw de conclusie dat als je iets maakt wat geschikt is voor een kringloop-aanpak, dat dit dan ook gebeurt. Ergo; de circulaire economie wordt werkelijkheid. Helaas is dit in praktijk niet zo.

Er zijn naast ontwerp nog twee cruciale elementen nodig. Welke? Luister naar deze Talk.


Michel Schuurman is binnen MVO Nederland verantwoordelijk voor het opzetten en begeleiden van programma’s en projecten op het gebied van circulaire economie en klimaat. Ook is hij primair contactpersoon bij MVO Nederland voor de Green Deals die tussen (groepen van) bedrijven en de overheid zijn afgesloten. Zijn aandachtsgebied en inbreng is enerzijds de procesmatige kant van innovatie en anderzijds de condities creëren voor realisatie en opschaling.


Een deal en nu?

Roland Meijerink, Tactisch Inkoper Gemeente Amsterdam


De gemeente Amsterdam wil actief bijdragen aan de circulaire economie door circulair in te kopen en heeft om die reden in 2013 de Green Deal circulair inkopen getekend. Met het tekenen van de Green Deal heeft de gemeente Amsterdam zich geconformeerd om minimaal twee circulaire inkooptrajecten te starten.

De ervaringen met deze inkooptrajecten moeten ertoe leiden dat in 2016 circulair inkopen aantoonbaar geïntegreerd word in de strategie, beleid en processen van inkoop. Kantoormeubilair was één van de pilot projecten.


Roland Meijerink is sinds 3 jaar werkzaam bij gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau, leadbuyer Facilitair. Het FB levert binnen de Gemeente Amsterdam faciliteiten en diensten aan het Gemeentebestuur en alle Gemeentelijke organisaties. FB is verantwoordelijk voor de inkoop, de implementatie van Raamovereenkomsten en de aansturing van de Leveranciers op facilitair gebied bijvoorbeeld bedrijfskleding, meubilair en het wagenpark.


Van bezit naar gebruik: meubels Gispen in New World Campus

Arnold Homan, Inbo Architecten


Inbo ontwierp de verbouwing van New World Campus in Den Haag met circulaire principes. Gispen verhuurt hier - voor het eerst in haar bestaan - zit/werk en gebruikscomfort. Hoe gaat dit in zijn werk?


Arnold Homan is architect 'van stoel tot stad' bij Inbo en heeft een brede voorliefde voor hergebruik. In zijn brede scala ontwerpen - onder andere woningen, een gemeentehuis, kantoren en onderwijsgebouwen - combineert hij duurzame (materiaal)keuzes met creatief denken in flexibel, alternatief gebruik. Van zijn hand is onder ander het duurzame gemeentehuis van Midden-Delfland en CPO Geworteld Wonen. Samen met collega Rutger Oolbekkink verzorgde Arnold recentelijk het verbouw-inrichtingsontwerp voor New World Campus in het voormalige Postcheque/Ziggo-gebouw aan het Haagse Spaarneplein.Samenwerking als de belangrijkste bouwsteen naar een Circulaire Economie

Cécile van Oppen, mede-oprichtster Copper8


Copper8 levert een bijdrage aan duurzame doorbraken in de maakindustrie door grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren. Met hun aanstekelijke passie voor duurzaamheid inspireren zij organisaties om verbinding te leggen tussen disciplines en binnen ketens. Copper8 is betrokken (geweest) bij verschillende icoonprojecten op het gebied van de Circulaire Economie en Circulair Inkopen.


Cécile is mede-oprichtster van het bureau Copper8 en als als adviseur betrokken bij het realiseren van doorbraken in maatschappelijke vraagstukken. Een idealist in hart en nieren, maar wel met twee benen op de grond. Haar brede academische achtergrond – ze studeerde ontwikkelingseconomie, internationale betrekkingen en vulde dat aan met een minor wiskunde – maakt dat Cécile vanuit verschillende invalshoeken een probleem kan benaderen; en met een werkbare oplossing kan komen. Cécile is tevens co-auteur van het boek ‘Circular Business: Collaborate and Circulate’.Creating business through circular design

Pieter van Os, partner Reversed Concepts CIRCO


Het circulaire ontwerpprogramma CIRCO heeft in de afgelopen twee jaar ca 100 bedrijven ondersteund bij het ontwikkelen van circulaire producten en diensten met een commercieel business model. Pieter vertelt meer over het onwikkelen van het ontwerpproces, de belangrijke leerpunten voor bedrijven en de wijze waarop circulair denken innovatie en new business stimuleert.


Pieter van Os is partner van het Team Ontwikkeling en Exploitatie van CIRCO. Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van energie en materiaal-efficiëntie. Reversed Concepts is ingericht op de networked economy. Het is tegelijkertijd een kleine holding met duurzame deelnemingen en een netwerk van bedrijven en personen die in wisselende samenstelling werken aan nieuwe concepten.


Gispen volop bezig met circulaire inrichting

Rick Veenendaal, Manager Circulaire Economie


Gispen heeft duurzaamheid als kernwaarde. Wij zijn volop bezig met de transitie naar circulaire economie. In de circulaire economie maken we de cirkel rond. We zorgen ervoor dat we grondstoffen en producten zoveel mogelijk hergebruiken en dus verspilling voorkomen. Dat doet Gispen door innovatief te ontwerpen en produceren. Door te adviseren over slim gebruik. En door te hergebruiken en recyclen. Hoe wij dat doen vertellen wij graag.


Rick Veenendaal is in zijn rol als Manager Circulaire Economie verantwoordelijk voor de transitie van Gispen naar een circulair businessmodel. Hiervoor heeft hij een strategie ontwikkeld waarbij aan de hand van zeven focusgebieden (cirkels sluiten, betrokkenheid creëren, nieuwe verdienmodellen, afval elimineren, goede emissies, hernieuwbare energie en innovatieleider) het transitie proces wordt doorlopen.


Het sluiten van de plastic kringloop

Willemijn Peeters, Searious Business


Onlangs werd de eerste ´Living Ocean´ productielijn ter wereld geopend. Hiermee is een wezenlijke stap naar een oceaan zonder plastic gezet. Bedrijven leveren hun overtollige plastic aan en daar worden nu lokaal nieuwe plastic producten voor diezelfde bedrijven van gemaakt. Dan is het geen afval meer, maar juist een extra waardevolle grondstof van volledig gerecycled materiaal. Willemijn vertelt over de eerste resultaten.


Willemijn Peeters probeert in haar rol als ocean ambassador op verschillende manieren de hoeveelheid plastic te verminderen die in de oceaan terecht komt. Ze lanceerde o.a. een Plastic Scan die bedrijven inzicht geeft in de hoeveelheid plasticverspilling en hoe ze die kunnen terugdringen. Ze was voorheen landelijk programmamanager van MVO Loont en hield zich bezig met het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen in het MKB.


Een abonnement op je inrichting

Egbert Bos, Business Manager Gispen


De oplossing voor alles wat er maar met uw inrichting kan gebeuren: reparaties, opslag, hergebruik, upgrade, aanvullend meubilair, reactief en correctief onderhoud. Egbert laat aan de hand van een case bij de NS zien hoe dit tot stand is gekomen en gezamenlijk met u wil hij de volgende stappen bepalen.


Egbert Bos is sinds 2014 werkzaam bij Gispen. Eerst als Account Manager en sinds kort als Business Manager. Daarvoor was hij inkoper van meubels bestemd voor de retail. Egbert is gedreven door relatie en duurzaamheid. In 2016 nam Egbert deel aan de Nudge Global Leadership Challenge: een driedaagse zoektocht naar het grootste leiderschapstalent dat zich in wil zetten voor een duurzame toekomst.


REMADE by Gispen: oude kasten, nieuwe producten

Rob Lotstra, interieurarchitect Gispen


Andere manieren van werken vragen om een andere invulling van de werkomgeving. Door de digitalisering in kantoren zijn bv jaloeziedeurkasten overbodig geworden. Over het verzinnen van verschillende, andere functies voor een oude kast zodat er een nieuw product ontstaat


Meer lezen

loader