Circulair College Kees Klomp

Gispen werkt circulair. In praktische zin telkens weer een uitdaging. Maar waar duurzame en maatschappelijk sociale ondernemingen vooral tegenaan lopen, is de totale waardebepaling van hun activiteiten en inspanningen. Hoe meet je immateriële winst? Gispen vraagt Kees Klomp, aanjager van de betekeniseconomie, om uitleg en advies.

 

Tijdens de laatste Expeditie Circulair gaf Kees Klomp een ‘circulair college’. Want wie zijn verhaal en dat van de nieuwe economische denkers wil kunnen volgen, heeft baat bij een historisch inzicht over de ‘oude’ marktgedreven economie. Waarbij alles wat we doen, is gericht op: groei, meer, sneller en welvarender. “Een maatschappij waarbij de markt hyperdominant is en die alles vereconomiseert, ontstaat uitputting. We leven in een ongemakkelijke tijd waarin de ‘shocking statics’ steeds meer pleiten voor een nieuw economisch model en een nieuwe manier van ondernemen.”

Enkele pijnlijke feiten en cijfers. “Het WNF-rapport geeft aan dat door economische groei 60% van dieren uitsterft; we verbruiken meer dan een planeet voor groei, meer dan 50% van de wereld is ontbost en de toplaag van de aarde is zodanig uitgeput dat het steeds lastiger wordt om er voedsel op te produceren.”

Kees Klomp op Expeditie Circulair

Schuldbult

Deze uitputtingsslag raakt volgens Klomp niet alleen de biosfeer, ook mensen worden uitgeput. “De huidige gig-economie biedt nauwelijks verbinding met ‘kostenverslindend’ personeel. De vele losse contracten van tweeverdieners verhinderen gezinnen toegang tot hypotheek of huurcontract. Gevolg is toename van new nomads, mensen die bijvoorbeeld in hun auto’s op de parkeerplaats van Amazon.com leven. Door voortdurend alle kosten van een totale productieketen te blijven externaliseren, creëren we een schuldbult die zich steeds meer tegen ons keert.”

 

Via circulaire naar impact economie

Kees Klomp gaf het aan het begin van zijn ‘college’ al aan: “Het verhaal van de nieuwe betekeniseconomie begint in mineur. De omslag van de huidige compliance business practice via circulair ondernemen naar de impact economie vindt nu plaats. We zitten in een overgangsfase van het minimaliseren van de schade naar circulair ondernemen. In de circulaire economie bevinden we ons op een nullijn: we berokkenen people en planet geen schade, maar we voegen ook nog geen waarde toe. We staan op het punt om winst op meerdere manier te maximaliseren: winst maken in geld, maar ook in het wederopbouwen van de biosfeer, van afval grondstoffen maken, sociaal ondernemen. Echter, het probleem is dat we maatschappelijke winst nog niet kunnen meten. Dat maakt de werkelijke waarde en impact van bedrijven als Gispen nog ongrijpbaar.

Nieuw paradigma voor nieuwe economie

En ongrijpbare zaken zijn, volgens Klomp, in onze perceptie ‘niet waardevol’. “We moeten op zoek naar een nieuw paradigma. Van profit via benefit naar progress. We zijn druk met het ontwikkelen van nieuwe modellen en andere waardebepalingen. Nieuwe economische denkers als Kate Raworth van de donut-economie, Christian Felber en Daniel Wahl geven nieuwe horizonnen aan. Helaas wordt hun gedachtegoed nog onvoldoende opgepikt door ondernemingen. Dat is te wijten aan het ontbreken van een goed systeem voor waardebepaling.”

Benefit = Profit x Progress

Generatie Y kiest voor impact

Toch lijkt de nieuwe impact- of betekeniseconomie steeds hoger gewaardeerd te worden. Daarvoor ziet Klomp twee belangrijke ontwikkelingen die bedrijven motiveren de omslag te maken. “De nieuwe Generatie Y, de millennials, kiezen niet meer voor het geld. Het inkomenscarrièrepad is passé. Jonge mensen willen aanhaken bij organisaties die impact hebben. Bedrijven als Shell voelen dit bij hun recruitement. De TU’s waren hofleverancier maar studenten willen niet meer bij ondernemingen werken die onethisch ondernemen. Mijn studenten van de Erasmus Universiteit zijn geïnspireerd door bedrijven zoals Ocean Cleanup van Boyan Slat.”

 

Oproep tot maatschappelijke winst

Een andere motor die de ‘waterscheiding’ aankondigt, is de toenemende populariteit van impactinvesteren. “Dit was lange tijd de Gekke Henkie op de financiële markten”. Maar dit segment is nu de snelst groeiende markt. Ook de rijken der aarden laten zich steeds meer van de sociaal maatschappelijke kant zien. Neem Larry Flink, CEO van Black Rock, de grootste vermogenbeheerders. In zijn letter to CEO roept Flink op tot nieuwe manieren van produceren zonder uitputting van mensen en de aarde. Hij voegt de daad bij het woord en wenst niet meer te investeren in bedrijven die alle kosten, koste wat het kost externaliseren en zo people & planet schaden. We staan aan de vooravond van de nieuwe economie, een betekenisvolle economie die uit is op maximale maatschappelijke, sociale én duurzame winst.”

Meer lezen

loader