'Circulair inrichten? dan bieden wij ontzorging, gebruiksgemak en flexibiliteit'

'Circulair inrichten? dan bieden wij ontzorging, gebruiksgemak en flexibiliteit'

Circulair inkopen

Wilt u circulair inrichten, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Uitgangspunt is altijd dat uw meubilair een zo hoog mogelijke waarde behoud én altijd functioneel is en blijft gedurende gebruik. Aan het einde van de gebruiksduur komt het meubilair retour bij Gispen. Op die manier zorgen we samen voor een gesloten kringloop.

Furniture as a Service

Vanuit een strategische visie op circulaire economie heeft Gispen Furniture as a Service ontwikkeld. Als ontwerper, producent, leverancier én dienstverlener van meubilair vindt Gispen het belangrijk de transitie naar een circulaire economie te realiseren. In de circulaire economie sluiten wij de cirkels door grondstoffen en producten zoveel mogelijk her te gebruiken en verspilling te voorkomen. Wij zien een duidelijke transitie van het leveren van producten naar het leveren van diensten. Oftewel: van toegevoegde waarde van materiaal en design naar toegevoegde waarde in de vorm van ontzorgen, gebruiksgemak en flexibiliteit. Lees meer.

Green Deal Circulair Inkopen

Elke dag wordt er meer ervaringen op gedaan wat betreft circulair inkopen. Om de laatste ontwikkelingen te blijven volgen en om uiteraard zelf ook circulair in te kopen, is Gispen actief deelnemer aan de Green Deal Circulair Inkopen. De Green Deal Circulair Inkopen (GDCI) is een initiatief van MVO Nederland, NEVI, Kirkman Company, Rijkswaterstaat en PIANOo.

Green Deal Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam wil actief bijdragen aan de circulaire economie door circulair in te kopen en heeft om die reden in 2013 de Green Deal circulair inkopen getekend. Met het tekenen van de Green Deal heeft de gemeente Amsterdam zich geconformeerd om minimaal twee circulaire inkooptrajecten te starten.

De ervaringen met deze inkooptrajecten moeten ertoe leiden dat in 2016 circulair inkopen aantoonbaar geïntegreerd word in de strategie, beleid en processen van inkoop. Kantoormeubilair was één van de pilot projecten. Bekijk het resultaat van deze inrichting. Gemeente Amsterdam vertelt

Roland Meijerink is sinds 3 jaar werkzaam bij gemeente Amsterdam, Facilitair Bureau, leadbuyer Facilitair. Het FB levert binnen de Gemeente Amsterdam faciliteiten en diensten aan het Gemeentebestuur en alle Gemeentelijke organisaties. FB is verantwoordelijk voor de inkoop, de implementatie van Raamovereenkomsten en de aansturing van de Leveranciers op facilitair gebied bijvoorbeeld bedrijfskleding, meubilair en het wagenpark.loader