CO2 voetafdruk Gispen

CO2 voetafdruk Gispen

Footprint

Om de opwarming van de aarde te beperken zijn er maatregelen nodig van ons allemaal op het gebied van energieverbruik. CO2 uitstoot heeft een direct effect op de klimaatverandering, die steeds verdergaande zichtbare en merkare gevolgen heeft. Het periodiek meten van onze CO2 voetafdruk helpt ons om een bijdrage te leveren hierin. Het geeft inzicht in de effecten van reductiemaatregelen die we treffen en maakt het mogelijk om hierin bij te sturen. Graag delen wij onze CO2 voetafdruk met u. 


Download onze CO2 voetafdruk

loader