.

.

Handvat voor de toekomst

Gispen gelooft in het succes van de circulaire economie. We zien dat de transitiefase wordt belemmerd door onzekerheid, onduidelijkheid in regels en richtlijnen in onze branche en daarbuiten. Om die reden ontwikkelden wij in samenwerking met TNO een nieuw Design Framework dat houvast biedt in de (product) ontwikkelingen voor de toekomst.

De professional aan het woord

Gispen in transitie. HERGEBRUIK > WAARDEBEHOUD > MINDER VERBRUIK > Dit zijn de sleutelwoorden van een circulaire economie. Ik geloof in deze circulaire principes. Mijn overtuiging is dat, zowel nieuwe als hergebruikte, goed ontworpen producten garant staan voor een duurzaam interieur. Dat het verlengen van de levensduur in relatie tot de mate van gebruik zorgt voor optimaal gebruik. En verantwoordelijkheid nemen gebaseerd op goede afspraken en de juiste incentive om de cirkels te sluiten. Met alle voordelen van dien!‘Het kan anders!’

Rick Veenendaal Manager circulaire economie Neem contact met mij op

Circulaire ontwikkelmethode

Uitgangspunt van een circulair economische benadering is het sluiten van de verbruik- en productiecirkels met zoveel mogelijk waardebehoud. Materialen blijven in de ruwe vorm in gebruik, er is geen sprake van degeneratie. Waarde kan veel eerder behouden blijven door hergebruik van producten en halffabricaten. Behoud betekent dat het product in zijn originele vorm aan te passen en te gebruiken is met gevoelswaarde ‘nieuw’. Dit garandeert een lange levensduur.

 

Waar te beginnen?

Functionaliteit staat hierbij voorop. Iedere actie die (één van) de cirkels sluit voegt meerwaarde toe. Belangrijk hierbij is het productontwerp, de retourstromen, de her-productie en de ketenintegratie. Waar te beginnen? Wanneer is een product ‘meer circulair’ dan een ander product? Die vraag is de grondslag geweest voor het ontwikkelen van een handvat voor het vergelijken van producten en het ondersteunen van ontwerpkeuzes: het Design Framework.

 

Scoren

De methode van het Design Framework maakt circulair ontwerpen en de producten die hieruit voortvloeien meetbaar. Doordat onderliggende vereisten gescoord worden, komt er uiteindelijk één score uit dat aan het product wordt toegekend. Hoe hoger de score, hoe beter een product een lange levensduur heeft. Door hergebruik, functionele aanpassingen gedurende gebruik, hermaken en uiteindelijk recycling. Dit alles met aandacht voor de bijbehorende processen. 

Design Framework

De ontwikkeling van het Framework is gestart met het doel handvatten te bieden tijdens het ontwerpproces en om producten onderling te kunnen vergelijken. Met het Framework is de circulaire ontwikkeling inzichtelijk voor zowel onze productontwerpers als bijvoorbeeld de eindgebruiker.

De methode maakt circulair ontwerpen en de producten die hieruit voorvloeien meetbaar. Doordat onderliggende vereisten als punten gescoord kunnen worden en uiteindelijk één score aan het product kan worden toegekend. Een groot aantal onderwerpen komt aan bod in het Framework, een overzicht hiervan vind u hieronder. 

 Design Framework voor circulaire producten | Gispen

Voordelen

Het gebruik van het Framework Circulaire Producten heeft de volgende voordelen:

- Maakt het mogelijk ontwerp- en productiekeuzes tegen elkaar af te wegen
- Geeft inzicht in de overwegingen, mogelijkheden en samenstellingen van een product
- Zet de ambitie en doelen helder weg
- Stimuleert het verder ontwikkelen van producten en processen
- Is onderdeel van een procesmatige aanpak
- Is eenvoudig toepasbaar

Meer lezen

loader