GISPEN CIRCULAIR

Gispen wil zich volledig inzetten voor een circulaire economie. Ons doel is om te transformeren naar een circulair businessmodel. Wat betekent dat op hoofdlijnen? Wat is een circulaire economie? Of neem een inkijkje in onze strategie richting 2025. Gispen maakt heldere afspraken met ketenpartners en leveranciers om de regie over de hele productieketen te borgen. Als leverancier én producent is onze invloed immers groot. Bekijk hier de verschillende samenwerkingen. Om te werken aan een betere wereld moeten we daadwerkelijk stappen zetten om een circulaire economie te bereiken. Daarom delen we graag onze beleidsverklaring.

Circulaire economie

HERGEBRUIK > WAARDEBEHOUD > MINDER VERBRUIK > Het zijn de sleutelwoorden van de circulaire economie. Gispen gelooft in de circulaire principes. Het is onze overtuiging dat goed ontworpen, duurzame producten garant staan voor een duurzaam interieur. Met alle voordelen van dien. Lees hier meer over.

 

'Circulair ondernemen maakt een einde aan de toenemende vervuiling, stopt de ontginning van waardevolle gebieden en helpt de wereldwijde sociale ongelijkheid terug te dringen'

Samenwerken

In de circulaire economie draait het om partnerschap en ketenintegratie. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat materialen na gebruik weer ingezet kunnen worden, door anderen en door ons. Gispen maakt heldere afspraken met ketenpartners en leveranciers om dit te borgen. We nemen daarbij de regie over de hele productieketen. Als leverancier én producent is onze invloed immers groot. Bekijk hier de verschillende samenwerkingen die wij zijn aangegaan tot nu toe.

Visie Gispen Circulair 2025

Gispen wil zich volledig inzetten voor een circulaire economie. Ons doel is om te transformeren naar een circulair businessmodel. Wat betekent dat op hoofdlijnen? Een inkijkje in onze strategie richting 2025.

Beleidsverklaring

Om te werken aan een betere wereld moeten we daadwerkelijk stappen zetten om een circulaire economie te bereiken. Wij nemen daarin graag onze verantwoordelijkheid. Daarbij meten én verbeteren we continu onze eigen impact. We zijn transparant in onze bedrijfsvoering en zijn daarover voortdurend in gesprek met onze stakeholders. Download onze beleidsverklaring die geldt als leidraad voor ons ondernemen, maatschappelijk verantwoord en duurzaam.

De professional aan het woord

'Gispen is in transitie. HERGEBRUIK > WAARDEBEHOUD > MINDER VERBRUIK > Dit zijn de sleutelwoorden van een circulaire economie. Ik geloof in deze circulaire principes. Mijn overtuiging is dat zowel nieuwe als hergebruikte, goed ontworpen producten garant staan voor een duurzaam interieur. We willen de levensduur van producten verlengen. En onze verantwoordelijkheid nemen op basis van goede afspraken en de juiste incentive om de cirkels te sluiten. Met alle voordelen van dien!'

Rick Veenendaal Manager circulaire economie

Neem contact met Gispen op

* Vereiste velden

Social Fairness

Mens en milieu zijn leidende uitgangspunten bij al onze bedrijfsactiviteiten. Zowel nu als in de toekomst; we zijn ons ervan bewust dat activiteiten van nu zowel op korte als lange termijn hun impact (kunnen) hebben. Het gezegde van de Canadese Haïda-Indianen vat onze verantwoordelijkheid treffend samen: ‘We erven de wereld niet van onze ouders, maar lenen de wereld van onze kinderen.’ Hoe vertaalt Gispen deze verantwoordelijkheid naar mens en milieu?

 

Internationale rechten van de mens

We borgen actief dat de omstandigheden van alle mensen die in en bij onze keten betrokken zijn, voldoen aan de vigerende internationale rechten van de mens. Conform de regelgeving van de Verenigde Naties. We distantiëren ons van corruptie, respecteren de mensenrechten en de ethiek rondom arbeid en milieu. Gispen hanteert daarvoor een gedragscode: onze Code of Conduct. Al onze medewerkers committeren zich hieraan vanuit hun functie bij Gispen.

 

Gedragscode

In ons contact onderling en alle contacten met de buitenwereld werken we met elkaar samen en vermijden we elke vorm van discriminatie, intimidatie of agressie. We behandelen elkaar met respect en waarderen daarbij ieders individuele bijdrage. Juist door de diversiteit van teamleden vullen we elkaar aan en versterken we elkaar. Wij respecteren onder meer het recht van iedere medewerker om zich aan te sluiten bij een vakbond.

 

Als werkgever bieden we iedere medewerker gelijke kansen en belonen we op basis van individuele kwaliteiten, potentie, vaardigheden en ervaring. De personeelssamenstelling bij Gispen is divers in geslacht, seksuele geaardheid, cultuur en leeftijd. Daarbinnen creëren we kansen voor groepen die het op de arbeidsmarkt moeilijk hebben. Van onze medewerkers verwachten we dat ze het plichtbesef hebben om belangenverstrengeling en corruptie te voorkomen.

 

Ketenverantwoordelijkheid

Uiteraard kijkt Gispen ook over de eigen bedrijfsgrenzen heen. We nemen stappen in ketenverantwoordelijkheid en selecteren daarop gelijkgestemde partners. Ook brengen we onze visie op Social Fairness onder de aandacht bij onze toeleveranciers. We nemen een kritische houding aan en focussen continu op verbeterkansen. Voor alle betrokkenen leven we de internationale mensenrechten na.

 

Circulaire beleidsverklaring

Wat het milieu betreft: we nemen graag onze verantwoordelijkheid in het werken aan een betere wereld. Gispen zet concrete stappen om de circulaire economie te bereiken. Daarbij meten én verbeteren we continu onze impact. Onze circulaire beleidsverklaring geldt als leidraad voor ons ondernemen – maatschappelijk verantwoord en duurzaam.

Footprint

Om de opwarming van de aarde te beperken zijn er maatregelen nodig van ons allemaal op het gebied van energieverbruik. CO2 uitstoot heeft een direct effect op de klimaatverandering, die steeds verdergaande zichtbare en merkare gevolgen heeft. Het periodiek meten van onze CO2 voetafdruk helpt ons om een bijdrage te leveren hierin. Het geeft inzicht in de effecten van reductiemaatregelen die we treffen en maakt het mogelijk om hierin bij te sturen. Graag delen wij onze CO2 voetafdruk met u. 


Download onze CO2 voetafdruk

loader