'Inkoop is de aanjager van een circulaire economie'

'Inkoop is de aanjager van een circulaire economie'

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Waarbij Gispen door de inkopers van haar klanten wordt gestimuleerd, stimuleert Gispen de ontwikkeling van haar handels leveranciers. Vanuit inkoop hebben wij immers regie over de toeleveringsketen, stimuleren en creëren de vraag naar duurzaam of circulair geproduceerde producten en kunnen mede daardoor MVO-doelstellingen uitvoeren. Ook hierin nemen wij onze verantwoordelijkheid.

Circulair beleid handelsleveranciers

Gispen hanteert een circulair beleid handelsleveranciers, waarbij op drie niveaus afspraken gemaakt worden; Bedrijf, Product en Afspraken.


Bedrijf

Een volledig gesloten systeem ziet uiteraard niet alleen toe op het product of de dienstverlening van een bedrijf, maar ook op de bedrijfsvoering zelf. Dit vlak, het verbeteren van bestaande processen naar minder vervuilende werkwijzen, heeft over de afgelopen decennia veel aandacht gekregen. Er zijn al veel bekende normeringen en methodes bekend om hierin een slag te maken. We maken daarom gebruik van bestaande methoden en middelen zoals o.a. gedragscodes en vragen over het MVO-beleid van de onderneming.


Product

De methodiek die voor onze eigen producten toepassen, het Design Framework, passen wij ook toe op de producten van onze leveranciers.


Afspraken

Om het hergebruik in de keten goed te kunnen organiseren moeten afspraken gemaakt worden met ketenpartners. Een methode hiervoor is de zogenaamde MVI-afspraken (Maatschappelijk Verantwoord Inkopen). De MVI is een bijlage bij de 'normale' afspraken. De reden hiervoor is dat de duurzame doelen niet ten kosten mogen gaan van hetgeen de eindgebruiker van ons gewend is, noch dat Gispen opdraait voor de ontwikkelkosten van haar toeleveranciers. Een gezamenlijke inspanning moet vooruitgang betekenen in de breedste zin. Met andere woorden de bestaande afspraken worden alleen verlaten indien dit een barrière voor ontwikkeling naar een circulaire economie betreft.

De professional aan het woord

'Gispen is in transitie. HERGEBRUIK > WAARDEBEHOUD > MINDER VERBRUIK > Dit zijn de sleutelwoorden van een circulaire economie. Ik geloof in deze circulaire principes. Mijn overtuiging is dat zowel nieuwe als hergebruikte, goed ontworpen producten garant staan voor een duurzaam interieur. We willen de levensduur van producten verlengen. En onze verantwoordelijkheid nemen op basis van goede afspraken en de juiste incentive om de cirkels te sluiten. Met alle voordelen van dien!'

Rick Veenendaal Manager circulaire economie

Neem contact met mij op

* Vereiste velden

loader