Mens en milieu zijn leidende uitgangspunten

Mens en milieu zijn leidende uitgangspunten

Social Fairness

Mens en milieu zijn leidende uitgangspunten bij al onze bedrijfsactiviteiten. Zowel nu als in de toekomst; we zijn ons ervan bewust dat activiteiten van nu zowel op korte als lange termijn hun impact (kunnen) hebben. Het gezegde van de Canadese Haïda-Indianen vat onze verantwoordelijkheid treffend samen: ‘We erven de wereld niet van onze ouders, maar lenen de wereld van onze kinderen.’ Hoe vertaalt Gispen deze verantwoordelijkheid naar mens en milieu?

 

Internationale rechten van de mens

We borgen actief dat de omstandigheden van alle mensen die in en bij onze keten betrokken zijn, voldoen aan de vigerende internationale rechten van de mens. Conform de regelgeving van de Verenigde Naties. We distantiëren ons van corruptie, respecteren de mensenrechten en de ethiek rondom arbeid en milieu. Gispen hanteert daarvoor een gedragscode: onze Code of Conduct. Al onze medewerkers committeren zich hieraan vanuit hun functie bij Gispen.

 

Gedragscode

In ons contact onderling en alle contacten met de buitenwereld werken we met elkaar samen en vermijden we elke vorm van discriminatie, intimidatie of agressie. We behandelen elkaar met respect en waarderen daarbij ieders individuele bijdrage. Juist door de diversiteit van teamleden vullen we elkaar aan en versterken we elkaar. Wij respecteren onder meer het recht van iedere medewerker om zich aan te sluiten bij een vakbond.

 

Als werkgever bieden we iedere medewerker gelijke kansen en belonen we op basis van individuele kwaliteiten, potentie, vaardigheden en ervaring. De personeelssamenstelling bij Gispen is divers in geslacht, seksuele geaardheid, cultuur en leeftijd. Daarbinnen creëren we kansen voor groepen die het op de arbeidsmarkt moeilijk hebben. Van onze medewerkers verwachten we dat ze het plichtbesef hebben om belangenverstrengeling en corruptie te voorkomen.

 

Ketenverantwoordelijkheid

Uiteraard kijkt Gispen ook over de eigen bedrijfsgrenzen heen. We nemen stappen in ketenverantwoordelijkheid en selecteren daarop gelijkgestemde partners. Ook brengen we onze visie op Social Fairness onder de aandacht bij onze toeleveranciers. We nemen een kritische houding aan en focussen continu op verbeterkansen. Voor alle betrokkenen leven we de internationale mensenrechten na.

 

Circulaire beleidsverklaring

Wat het milieu betreft: we nemen graag onze verantwoordelijkheid in het werken aan een betere wereld. Gispen zet concrete stappen om de circulaire economie te bereiken. Daarbij meten én verbeteren we continu onze impact. Onze circulaire beleidsverklaring geldt als leidraad voor ons ondernemen – maatschappelijk verantwoord en duurzaam.

loader