'Een van onze uitdagingen: over voldoende ‘grondstoffen’ beschikken'

'Een van onze uitdagingen: over voldoende ‘grondstoffen’ beschikken'

Over Urban Mining

Gispen stimuleert duurzaam gebruik door ons meubilair innovatief te ontwerpen en te produceren. Maar ook door bestaand meubilair slim te (her)gebruiken. Is een product af en klaar voor gebruik? Dan doorloopt het vier fases. Ook wel de vier ‘cirkels’ van het circulaire proces.


Circulaire infographic | Gispen

Slim gebruiken

De vraag naar circulaire producten neemt exponentieel toe. Vanuit de gedachte van slim gebruik refurbishen wij bestaand meubilair. Of dit Gispen producten zijn of producten van een andere producent maakt voor ons niet uit. Een van onze uitdagingen hierbij is om over voldoende ‘grondstoffen’ te beschikken. De oplossing hiervoor is urban mining, oftewel de trend waarbij grondstoffen uit een stad worden gewonnen. Veel oud meubilair voldoet niet meer aan de functionele en esthetische wensen van nu en ligt te verstoffen in een opslag. Gispen is proactief in het ‘minen’ van bruikbaar meubilair, om aan de toenemende vraag te kunnen blijven voldoen om op een slimme en duurzame manier te produceren.

Circulair meubilair

Meer lezen

loader