'In de toekomst bestaat er geen afval meer, slechts grondstof'

'In de toekomst bestaat er geen afval meer, slechts grondstof'

Visie Gispen Circulair 2025

Gispen wil zich volledig inzetten voor een circulaire economie. Ons doel is om te transformeren naar een circulair businessmodel. Wat betekent dat op hoofdlijnen? Een inkijkje in onze strategie richting 2025.

We maken de cirkel rond

Als ontwerper, producent én leverancier van inrichtingen vinden we het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de circulaire economie. In de ‘oude’, lineaire economie winnen we grondstoffen en verwerken deze in producten, die na gebruik worden weggegooid. In de circulaire economie maken we de cirkel rond. We zorgen ervoor dat we grondstoffen en producten zoveel mogelijk hergebruiken en dus verspilling voorkomen. Dat doet Gispen door innovatief te ontwerpen en produceren. Door te adviseren over slim gebruik.

De professional aan het woord

'Gispen is in transitie. HERGEBRUIK > WAARDEBEHOUD > MINDER VERBRUIK > Dit zijn de sleutelwoorden van een circulaire economie. Ik geloof in deze circulaire principes. Mijn overtuiging is dat zowel nieuwe als hergebruikte, goed ontworpen producten garant staan voor een duurzaam interieur. We willen de levensduur van producten verlengen. En onze verantwoordelijkheid nemen op basis van goede afspraken en de juiste incentive om de cirkels te sluiten. Met alle voordelen van dien!'

Rick Veenendaal Manager circulaire economie

Neem contact met mij op

* Vereiste velden

Vijf uitgangspunten

We staan aan het begin van een transitieproces naar een nieuw, circulair systeem. Daarbij werken we volgens vijf uitgangspunten: 

1. We willen gelijkblijvende behoeftes van opdrachtgevers zo lang mogelijk bedienen met bestaand meubilair, via een gezond verdienmodel. 
2. Voor de invulling van nieuwe behoeftes maken we gebruik van materialen die al in omloop zijn.
3. Nieuwe producten toetsen we altijd aan het Design Framework - onze circulaire meetlat voor duurzaam design.
4. Om de kringloop te sluiten, zetten we producten, componenten en materialen opnieuw in bij een volgende gebruiksfase. Rekening houdend met de milieueffecten op meerdere vlakken.
5. Om de continuïteit te waarborgen blijft het voor Gispen van belang om winst te genereren. ( People, planet én profit)

Ambitie

Uiteindelijk streven we naar een houdbaar circulair businessmodel, op basis van onderstaande visie en doelen:


‘Gispen is een innovatieleider op het gebied van circulair inrichten. We nemen onze verantwoordelijkheid met een bedrijfsvoering die zo min mogelijk grondstoffen verbruikt. Van productontwerp tot en met retourstromen richten we ons op (her)gebruik en functionaliteit; materialen en componenten hebben meerdere functies en zijn herbruikbaar in ons productieproces. Ook onze toeleveranciers nemen we mee in de principes van hergebruik. We houden regie op alle producten bij klanten. We kennen waarde toe aan deze producten en maken samen goede afspraken over financiële incentives.'


Infographic circulaire economie | Gispen


CIRKELS SLUITEN

We willen onze producten en diensten aanbieden als een circulaire propositie (maintain, redistribute, repair, refurbish, repurpose, recycle). Zo sluiten we de grondstoffenkringloop bij het inrichten van ruimtes.


BETROKKENHEID CREËREN

Gispen wil op basis van de duurzaamheidsprincipes een cultuur creëren die de levens en leefomgevingen van al onze stakeholders verbetert. Van medewerkers, partners, leveranciers en klanten tot investeerders, kennisinstellingen en gemeenschappen.


AFVAL ELIMINEREN

Alle vormen van verspilling op het gebied van duurzaamheid willen we elimineren (denk aan: grondstoffen, materialen en CO2). Dat strekt van het optimaliseren van duurzaam design en ons productieproces tot zaken als logistiek, verpakkingen en bedrijfsvoering.


NIEUWE BUSINESSMODELLEN

We willen onze businessmodellen doorontwikkelen. Daarbij brengen we de meervoudige waarden (zowel financieel als maatschappelijk) van op CE gebaseerd ondernemen daadwerkelijk in de praktijk.


INNOVATIELEIDER

We willen innovatieleider CE zijn en blijven als het gaat om duurzaam inrichten van ruimtes. Onze kennis en expertise delen we graag. We linken deze aan concrete acties, om zo de transitie te versnellen.

Brochure circulaire economie

Klik hier of op de afbeelding om de brochure te downloaden. 


Brochure CE | Gispen

Meer lezen

loader