Vakkundige oplevering van gebruiksklare werkplekken

Vakkundige oplevering van gebruiksklare werkplekken

Installatie en montage

U bent klaar voor een nieuwe of vernieuwde inrichting. De keuzes voor nieuwe producten zijn al gemaakt. Hoe fijn is het als uw medewerkers er straks direct gebruik van kunnen maken. Wanneer u Gispen de installatie en montage van uw meubilair laat verzorgen, staat alles op het juiste moment op de juiste plek – aangesloten, schoongemaakt en klaar voor gebruik.

Wat kunt u verwachten?

Onze vakmensen zorgen voor een professionele oplevering van uw complete werkomgeving. In de juiste ruimtes, op het afgesproken moment, gebruiksklaar én getest. Denk bijvoorbeeld aan elektronisch verstelbare bureaus; wij zorgen ervoor dat alles optimaal functioneert en direct in gebruik kan worden genomen. Bij grote projecten heeft u één aanspreekpunt: de hoofdmonteur. Deze verzorgt ter plekke ook de afstemming met eventuele monteurs van andere leveranciers.

In veel gevallen leveren wij deze dienst in combinatie met Kabelmanagement . Hierbij werken we snoeren, kabels en aansluitpunten netjes en geordend weg in uw werk- of vergaderplekken. Het eindresultaat zijn nette en overzichtelijke werkplekken voor al uw medewerkers.

Dienst installatie en montage

Wat is uw winst?

U hoeft zelf niet de expertise in huis te hebben voor een goed functionerende inrichting. Wij zorgen ervoor dat alles werkt zoals het hoort. Onze vakmensen kennen het meubilair door en door en weten hoe nieuwe producten geïnstalleerd en gemonteerd moeten worden. Onze hoofdmonteurs zijn VCA gecertificeerd; alle projectmonteurs zijn VCA vol gecertificeerd. We werken efficiënt en volgens planning, zodat alles gebruiksklaar is op het moment dat u het nodig heeft. Kleine verzoeken tussendoor kunnen we ter plekke voor u oplossen.

Hoe werkt het?

Nummer 1 | Gispen

WE LUISTEREN NAAR UW WENSEN

Ieder project is maatwerk voor ons. Daarom starten we met een persoonlijk gesprek over uw situatie en wensen. 

   

Nummer 2 | Gispen

SURVEY

Circa drie tot vier weken voordat we uw meubilair komen installeren en monteren, komt onze projectmonteur bij u langs om een aantal praktische zaken te bekijken: is uw locatie goed bereikbaar voor onze vrachtwagens? Welke looproutes zijn er? Wat zijn de liftmaten? We willen op voorhand alle eventuele risico’s of vertraging uitsluiten.

Nummer 3 | Gispen

AAN DE SLAG

Op het afgesproken moment verzorgen onze vakmensen de installatie en montage van uw nieuwe meubilair. Eventueel ook buiten de reguliere kantoortijden. Na oplevering loopt de hoofd- of projectmonteur – of bij grote projecten de projectleider – alles nog even rustig met u langs.   

Dienst installatie en montage

Klant aan het woord

‘Na de verbouwing van een van onze locaties hebben wij een grote partij nieuw meubilair besteld. Gispen heeft dit niet alleen geleverd, maar ook ingehuisd en klaargemaakt. Zo’n 900 lestafels kwamen in onderdelen binnen en zijn netjes gemonteerd en geïnstalleerd. Verpakkingen zijn afgevoerd. We hebben samen met de voorman een rondje gemaakt en zijn dik tevreden. Alles in goed overleg én binnen de strakke deadline waar wij op hamerden.’

Hermann Stoeltjes Teamleider Facilitair mboRijnland

Neem contact met Gispen op

* Vereiste velden

Hulp bij verhuizingen, opslag en retourname

Hulp bij verhuizingen, opslag en retourname

Logistiek beheer

Uw organisatie gaat verhuizen, of een afdeling verhuist intern. Mogelijk heeft u behoefte aan tijdelijke opslag van meubilair. Of aan hulp bij het leegmanagen van een pand, voordat u er zelf in trekt. In al deze situaties kan Gispen u van dienst zijn. Naast het leveren van meubilair verzorgen wij het totale logistieke proces daaromheen.

Coördinatie en uitvoering

Bedrijven en overheden zijn continu in ontwikkeling. Huisvesting en inrichting bewegen mee. Hoe fijn is het om dan een partner te hebben die niet alleen meubilair levert, maar ook de coördinatie en uitvoering verzorgt van het logistieke proces. U kunt daarom ook bij Gispen terecht voor Logistiek beheer.

Logistiek beheer

Wat kunt u verwachten?

Gispen biedt u drie vormen van Logistiek beheer:

- Werkplekverhuizingen: een kleine afdeling verhuist naar een ander etage, of de complete organisatie verhuist naar een ander gebouw. Gispen kan het werkplekmeubilair verhuizen, maar verzorgt ook volledige projectverhuizingen (inclusief ICT, archieven en persoonlijke spullen).

- Opslag: een project loopt uit, de ruimtes waar meubilair komt te staan nog niet gereed, maar de productie loopt al. Gispen kan uw meubilair tijdelijk opslaan, totdat u klaar bent om het te ontvangen. Onze opslagmogelijkheid is flexibel in tijd én grootte.

- Retourname en leegmanagen: het kantoorpand dat u wilt betrekken staat nog vol met (oud) meubilair. Of u kampt met een overschot aan meubilair. Gispen haalt op een verantwoorde manier panden leeg en neemt overtollig meubilair retour – samen bepalen we welke slimme en milieubewuste opties er zijn. Van hergebruik tot herinzet via Gispen Greenlife (onder meer voor second life projecten).

Logistiek beheer

Wat is uw winst?

U houdt alles in één hand. De levering van meubilair, de verhuizing van uw werkplekken en/of opslag en retourname van meubilair. Regelmatig krijgen we de vraag om al deze diensten tegelijk te verzorgen binnen een project. U heeft dan één aanspreekpunt, bij wie u met al uw vragen terecht kunt. Onze medewerkers kennen alle producten door en door en weten er op de juiste manier mee om te gaan. Goed om te weten: verhuizen wij werkplekken, dan kunnen we deze zelfs gebruiksklaar voor u opleveren – Gispen verzorgt namelijk ook Installatie en montage, en als u dat wenst Kabelmanagement. Zodat alle werkplekken er opgeruimd en overzichtelijk uitzien.

Hoe werkt het?

Nummer 1 | Gispen

WE LUISTEREN NAAR UW VRAGEN

We starten met een persoonlijk gesprek. Eén van onze salesmensen – en bij grote projecten ook een projectleider – komt bij u langs om uw situatie te bespreken. Aan welke logistieke dienst(en) heeft u behoefte? Hoe ziet uw tijdspad eruit? Hoe kunnen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn?  

   

Nummer 2 | Gispen

LOGISTIEK PLAN

U ontvangt ons plan van aanpak voor het logistieke beheer. Hierin ziet u precies wat wij wanneer gaan doen voor u, en hoe we dat aanpakken.

Nummer 3 | Gispen

AAN DE SLAG

Als u akkoord bent, gaan we voor u aan de slag. Op professionele en zorgvuldige wijze zorgen wij ervoor dat uw meubilair verhuisd, opgeslagen danwel retour genomen wordt. Bij retourname bepalen we samen welke opties er nog zijn voor het meubilair, van hergebruik tot herinzet via Gispen Greenlife. Bij verhuizingen verzorgen wij desgewenst ook de installatie en montage van uw werkplekken en het kabelmanagement

Dienst Logistiek Beheer

Medewerker aan het woord

‘Geen logistieke vraag is standaard. Zo kan de gewenste duur of omvang van opslag verschillen, een verhuizing is klein- of grootschalig, bij retourname kan de omvang van de partij overtollig meubilair zeer variëren. Voortdurend schakelen in maatwerk, daar gaan wij voor. Van diverse opdrachtgevers kregen we terug dat ze onze flexibiliteit zo waarderen. Daar doe je het voor.’

John van der Hoeven Manager logistiek en service

Neem contact met Gispen op

* Vereiste velden

Goed inzicht in uw meubelinventaris

Goed inzicht in uw meubelinventaris

Inventarisatie

Weet u welk meubilair uw organisatie precies in huis heeft? Goed inzicht is waardevol. Weten wat er staat en wat u eventueel nog mist. Geen onnodig nieuw meubilair kopen. Inzicht in uw inventaris kan bovendien de opstap zijn naar meubelmanagement of een revitalisatietraject. Stap één is: een gedegen inventarisatie opmaken. Dat kunt u aan Gispen overlaten.

Wat kunt u verwachten?

Een inventarisatie levert u een productoverzicht op tot op materiaal- en technisch niveau. Neem als voorbeeld een bureau: welk bladmateriaal is gebruikt? Welke kleur hebben de poten? Hoe is het bureau instelbaar – handmatig of elektrisch? Hoeveel van dit type bureaus heeft u staan, en bij meerdere vestigingen; op welke locaties precies? Per product maken we een foto. Het eindresultaat is een zeer gedetailleerd inventarisoverzicht. Goed om te weten: dit doen we niet alleen voor Gispen-producten maar voor uw volledige losse inventaris – dus ook meubilair afkomstig van andere leveranciers.

Heeft duurzaamheid uw aandacht, dan kan een inventarisatie de basis vormen voor een revitalisatietraject. Een traject waarin bestaand meubilair wordt hergebruikt of als grondstof dient voor nieuw meubilair. We beoordelen dan de status per product, om vervolgens de mogelijkheden voor circulair hergebruik in kaart te brengen (zie: Quickscan CE).

Dienst inventarisatie

Wat is uw winst?

Een inventarisatie levert in de eerste plaats inzicht en duidelijkheid op over uw volledige losse inventaris. Gispen is expert op meubilair gebied. Onze specialisten hebben niet alleen veel kennis van Gispen-producten maar ook van meubilair van andere leveranciers. Een gedetailleerd productoverzicht kan vervolgens de basis vormen voor afspraken over onderhoud, meubelmanagement en/of revitalisatie. We overleggen samen waaraan u behoefte heeft.

Hoe werkt het?

Nummer 1 | Gispen

WE LUISTEREN NAAR UW WENSEN

We starten met een persoonlijk gesprek. We stemmen af hoe uw organisatie eruit ziet en welke informatiebehoefte u heeft. Wilt u bijvoorbeeld een eenmalig inventarisoverzicht, of wilt u dit overzicht straks gebruiken voor een meubelmanagementsysteem? We ontvangen graag plattegronden van uw bedrijf en spreken af welke ruimte(s) we gaan inventariseren. 

   

Nummer 2 | Gispen

PLAN VAN AANPAK

Op basis van de gemaakte afspraken ontvangt u een gericht plan van aanpak. U leest hierin onder meer wat wij gaan inventariseren, op welk(e) moment(en), wie de inventarisatie uitvoeren en welke output zij opleveren. 

Nummer 3 | Gispen

AAN DE SLAG

Onze specialisten maken overzichtsfoto’s van de ruimte(s) die geïnventariseerd worden. Om vervolgens in te zoomen op productniveau. Alle productkenmerken worden verzameld, inclusief een foto per product. 

 

Dienst inventarisatie

PRODUCTOVERZICHT

U ontvangt een gedetailleerd product-/inventarisoverzicht. Deze lijst kan eventueel gebruikt worden om een meubelmanagementsysteem mee te vullen.

Medewerker aan het woord

‘Inzicht is uiteindelijk vaak een voorwaarde om tijd en geld te besparen. Weten welk meubilair je in huis hebt, betekent dat je daar vervolgens naar kunt handelen. Wat staat er al? Wat moet vervangen worden? Welke meubilair is extra nodig? In het geval van een flinke organisatie kan het zomaar om 250 verschillende typen producten gaan. Een inventarisatie schept duidelijkheid voor iedereen.’

Robbert de Jonge Projectmanager Circulaire Economie

Neem contact met Gispen op

* Vereiste velden

loader