De nieuwe werkrealiteit

De nieuwe werkrealiteit

Het nieuwe SAMENwerken

De anderhalve meter economie stelt nieuwe eisen aan de werkomgeving. Hoe geeft u invulling aan de Covid-19 maatregelen? Hoe realiseert u een anderhalve meter kantoor? En welke functie vervult het kantoor op korte en op langere termijn? Deze en andere vraagstukken staan op dit moment hoog op de agenda bij veel organisaties. Ongetwijfeld ook bij u.

 

Onderzoek: werkomgeving verandert definitief

Samen met onze klanten hebben we naar de uitdagingen en effecten van de huidige en toekomstige situatie gekeken. Honderden relaties uit overheid, bedrijfsleven, zorg en onderwijs reageerden op ons onderzoek naar de invloed van de nieuwe werkrealiteit en nieuwe werkwijzen. Vrijwel allemaal (81%) geven zij aan dat hun werkomgeving er na het versoepelen van de maatregelen niet hetzelfde uit zal blijven zien. In de nabije toekomst, zo blijkt uit de onderzoeksresultaten, blijven medewerkers meer vanuit huis werken (84%); is het kantoor een onmiskenbare spil voor verbinding tussen collega’s en betrokkenheid bij de organisatie; en gaan medewerkers door gebruik van videobellen minder zakelijk reizen. Ook andere signalen en trendwatchers uit binnen- en buitenland bevestigen dit beeld.

Blik op de toekomst

Wilt u lezen wat uw vakgenoten van de huidige situatie denken? 

Vraag dan de resultaten uit dit onderzoek aan via het formulier hiernaast. 

Diane van Veen Communicatieadviseur

Neem contact met Gispen op

* Vereiste velden

Vier trends

Binnen het perspectief op de nieuwe werkrealiteit onderscheiden wij vier belangrijke trends:

1. Thuiswerken

1. Meer en geconcentreerd thuiswerken

Thuiswerken gaat een prominente plek innemen in de anderhalve meter economie. Vooral geconcentreerd werk gaat vaker thuis plaatsvinden. Daarom wordt de thuiswerkomgeving verder geprofessionaliseerd en krijgt deze meer aandacht van werkgevers en sociale partners. Want voor gezond thuiswerken gelden dezelfde regels als op kantoor: een goed instelbaar bureau met minimale afmetingen van 140 x 80 cm, bekabeling veilig weggewerkt en een ergonomische bureaustoel.

2. Kantoor als sociale trekpleister

2. Kantoor als sociale trekpleister

De kantooromgeving wordt nog belangrijker als ontmoetingsplek en spil van de bedrijfscultuur. Het kantoor krijgt een grotere rol als sociale trekpleister waar medewerkers graag heen gaan voor overleg, intensief samenwerken en bijvoorbeeld coaching. Uit ons onderzoek blijkt dat medewerkers het ontmoeten van collega’s en de betrokkenheid bij de organisatie nu het meest missen. De kantoortuin is niet passé, de kwalitatieve functie ervan krijgt juist andere accenten met nieuwe inrichtingsprincipes.

Het anderhalve meter kantoor vraagt om slim prioriteren. Zo is het belangrijk te bepalen welke activiteiten door wie en wanneer op kantoor kunnen worden uitgevoerd. Uitgangspunten zijn zo effectief mogelijk gebruik maken van vierkante meters en de bestaande inrichting. Op de korte termijn kan het back-to-back werken net als separatie met (transparante) schermen tussen werkplekken een goede oplossing zijn. Voor de (middel)lange termijn is een flexibel herinrichtingsplan waardevol. Zo kunnen de werkvloer en vergaderruimtes zich snel aanpassen aan nieuwe situaties.

3. Nieuwe lay-out voor anderhalve meter kantoor

3. Nieuwe lay-out voor anderhalve meter kantoor

Afstand, veiligheid en hygiëne veranderen de lay-out van kantoren. Open kantoortuinen met hoge dichtheid van mensen moeten worden aangepast om nieuwe virusverspreiding te voorkomen. Dit leidt tot nieuwe plattegronden en routing, meer afscheiding en nieuw materiaalgebruik. Ook flexplekken zullen - met het oog op hygiëne en voorkomen van besmetting -  veranderen in vaste, toegewezen of gereserveerde werkplekken.


Belangrijk bij al deze oplossingen is dat ze de sociale functie van het kantoor niet in de weg staan. Hier komen ondersteunende oplossingen zoals informatiesystemen, apps en bewegwijzering goed van pas.


Hiernaast is een voorbeeld te zien van een een fictieve aula. Met een groot deel van het bestaande meubilair is een nieuwe indeling gemaakt, op basis van de 1,5 meter afstand richtlijn. Er is geen standaard oplossing, bij herindeling worden alle wensen en eisen van de opdracthgever meegenomen, om zo tot de meest optimale situatie voor dit moment te komen. 

4. Minder reizen, meer videobellen

4. Minder reizen, meer videobellen

Vanuit gezondheidsredenen en om besmetting te voorkomen, gaat zakelijk reizen afnemen. Dat kan ook, dankzij de ruime ervaring die we nu opdoen met videobellen. Videobellen voor virtuele meetings, trainingen en presentaties vraagt in het anderhalve meter kantoor wel om andere inrichtingsvormen. Zo zullen afgesloten, geluidsisolerende werkruimten zoals MOXX  bij het videobellen privacy bieden en geluidsoverlast aan de rest van de kantooromgeving beperken.

Onze oplossingen

Het nieuwe SAMENwerken

Om goed te kunnen werken in de context van bovengenoemde trends zijn een aantal zaken van groot belang: dialoog voeren, partnerships aangaan en kennis en inzichten delen. Wat dat laatste betreft zijn we onze relaties die deelnamen aan het onderzoek bijzonder dankbaar. Uw input geeft ons inzicht in uw uitdagingen en richting voor oplossingen. Wat Gispen betreft is Het Nieuwe SAMENwerken een feit.

We bieden - nog meer dan in het verleden - oplossingen voor uiteenlopende werkvormen binnen zeer diverse werkomgevingen en onder alle omstandigheden. Alleen SAMEN kunnen we de invloed van de maatregelen op werk en werkwijzen op een opbouwende manier vorm blijven geven. We blijven dan ook graag in contact om de veranderingen telkens weer het hoofd te bieden. Samen met u!

 

Oplossingen evolueren en veranderen

We kijken hierbij verder dan meubilair en inrichting. Voor de langere termijn geldt in onze optiek een integrale benadering van Het Nieuwe SAMENwerken. Zo werken we met experts onder meer aan nudging, bewegwijzering, reiniging(sprotocollen), ventilatie en luchtvochtigheid, toepassing van UV-C licht en materialen met anti-virale werking. Oplossingen die voortdurend evolueren en veranderen door de nieuwe werkrealiteit.

Meer informatie

We kijken graag samen met u wat voor uw organisatie de beste oplossingen zijn. Neem gerust contact met ons op.


U kunt ons bellen 0345 - 474 213 of hiernaast uw gegevens invullen, dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Neem contact met Gispen op

* Vereiste velden

Meer lezen

loader