Vergaderen

Slim Vergaderen 

Slim Vergaderen; een nieuw concept ontwikkeld door Gispen in samenwerking met Heuvelman sound & vision met als doel: de ultieme toegewijde vergaderomgeving creëren. Gispen's inrichtingsfilosofie Life at Work toegepast op de vergaderruimte. Alles begint met analyse en inventarisatie: wat is het doel, wat zijn de middelen. Uit de literatuur blijkt dat er minimaal vijf vergadertypen zijn, onderzoek toont aan dat vierkante ruimtes en vierkante tafelopstellingen eigenlijk niet geschikt zijn. Alle factoren spelen mee en deze worden in Slim Vergaderen stapsgewijs meegenomen en gewogen: het soort vergadering, de locatie & invloedsgebieden, deelnemers, wensen, doelstellingen, thema's, de rol van de zintuigen, de verschillende soorten communicatie en de middelen, het meest geschikte meubilair, techniek & presentatie. Het resultaat: een maximaal renderende vergaderomgeving, toegewijd & doordacht,  High End en Slim. Deze nieuwe benadering komt ook naar voren in de ZitSta-vergadertafel ontworpen door Peter Vink.

 

De ZitSta-vergadertafel

Actiever, vrijer, alerter, efficiënter

Gispen introduceert: de ZitSta-vergadertafel. Een innovatief ontwerp dat voor een kleine revolutie kan zorgen in vergaderend Nederland. Staand vergaderen mensen korter én efficiënter, en kan jaarlijks een bedrag van misschien wel 10 miljard euro worden bespaard. Maar niet iedere vergadering leent zich voor kort en snel vergaderen, en dus is een in hoogte verstelbare vergadertafel de uitkomst.

 

 

 

Op verzoek van TNO-onderzoeker en hoogleraar aan de TU Delft Prof. Dr. Peter Vink ontwikkelde Gispen twee jaar geleden een prototype voor een nieuw soort vergadertafel: de in hoogte verstelbare vergadertafel. Het ligt zo voor de hand dat je je afvraagt waarom er eigenlijk nog geen vergadertafels waren die je met een eenvoudige druk op de knop in hoogte kunt instellen. Maar toen Peter Vink ooit op het internet op zoek ging naar zo'n tafel kon hij niets vinden. Terwijl uit bestaand onderzoek  al was gebleken dat mensen die staand vergaderen korter vergaderen (34%), en mogelijk ook efficiënter en creatiever. Zouden alle vergaderingen in  Nederland 34% korter duren, dan levert dat een besparing van zeker 10 miljard euro op. Maar wat, zo vroeg Vink zich af, zou het effect zijn van zo'n in hoogte verstelbare vergadertafel.

 Met het prototype van Gispen werd door TNO uitgebreid onderzoek gedaan. De resultaten bevestigden de verwachtingen. Niet alleen dat staand vergaderen sneller en efficiënter gaat (en een tijdsbesparing van ruim 30% oplevert), ook het feit dat mensen zelf kunnen bepalen of ze zittend of staand gaan vergaderen blijkt effect te hebben op de vergadering zelf.                                                                                                

                                                                                 

 'Misschien is het wel zo dat mensen die staand vergaderen scherper zijn, actiever en meer to the point. Zeker is dat de keuzevrijheid, gaan we zitten of gaan we staan, als zeer positief werd ervaren. Het feit dat mensen een keuze kúnnen maken speelt dus mee. Waarschijnlijk maken ze een afweging: wat is het doel van de vergadering? Gaan we brainstormen, gaan we lang en breed de diepte in, of denken we ons in dat we relatief snel klaar zijn.'

- Peter Vink

 

 

Uit het onderzoek van TNO bleek dat 85 % van de deelnemers die de vergadertafel gedurende een half jaar staand hadden gebruikt de voorkeur gaf aan de ZitSta-vergadertafel, tegen 79% van de deelnemers die de verstelbare tafel zittend hadden uitgeprobeerd. Dat de tafel ook bij zittend vergaderen op de beste hoogte kan worden ingesteld werd als zeer positief ervaren. Afwisselend zittend en staand vergaderen blijkt in veel gevallen het meeste effect te hebben, zowel voor de output als voor de gezondheid. Ongemerkt bewegen mensen dan veel meer dan ze denken. En afwisseling, zo is bekend, is goed.

'De tafel geeft je meer controlemogelijkheden, net als een raam dat open kan, of een temperatuur die gemakkelijk te regelen is. En die vrijheden – je ziet het in allerlei studies – leiden weer tot grotere medewerkertevredenheid.’

- Peter Vink

Gispen ZitSta-vergadertafel is elektrisch in hoogte verstelbaar van 64cm tot 160cm, heeft vier verschillende bladformaten: rond 160cm, geschikt voor 4-6 personen, ovaal 240cm x 150cm, geschikt voor 6-8 personen, vierkant met afgeronde hoeken 160cm, geschikt voor 4-8 personen en rechthoekig met afgeronde hoeken 240cm x 150cm, geschikt voor 8-10 personen

 

 

 

loader