Nederland
Belgie Belgique

Duurzaam design
Gispen staat voor duurzaam design. We kiezen bewust en uitgesproken voor circulair. We nemen onze verantwoordelijkheid door bij ontwerpen, produceren en ondernemen zo min mogelijk grondstoffen te verbruiken en zijn op weg naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering.

 

Verantwoorde productie
Om te laten zien dat we duurzaamheid serieus nemen, dragen we onder meer bij aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties; we acteren vooral op Goal number 12: verantwoorde consumptie en productie. Daarnaast laten we onze werkwijze door gerenommeerde en geaccrediteerde organisaties toetsen. Zo werd in 2018 onze werkwijze ingedeeld op trede 3 van de CO2-Prestatieladder. Dat is over de helft, en dat was goed nieuws, maar het kon én kan volgens ons beter!

Gispen Prestatieladder trede 4 nieuwsbericht.tif

Emissie verlagen
Een van onze verbeteracties was alle CO2-uitstoot van het transport naar onze klanten in kaart brengen en een actieplan maken om deze uitstoot te verlagen. Daarnaast hebben we de CO2-uitstoot die veroorzaakt wordt door ons productieafval geanalyseerd en vervolgens initiatieven in gang gezet om deze emissie te verlagen. Bij de laatste audit hebben de auditoren deze acties gewaardeerd met een stijging op de prestatieladder; Gispen staat nu op Bewust trede 4 (van de 5).

 

Impact maken
Deze stap geeft aan dat Gispen niet alleen binnen de eigen organisatie duurzaamheidsdoelen stelt én haalt, maar dat we ook impact maken in de sector en buiten onze eigen keten. We zijn trots op deze beoordeling, maar denken dat het nóg beter kan. In onze ambitie op weg naar Gispen circulair 2025, doen we er alles aan om de CO2-uitstoot verder terug te brengen en te compenseren. We willen blijven stijgen op de ladder.

Refurbishment   landscapem

Circulair én sociaal ondernemen
Naast circulair ondernemen is sociaal ondernemen ook een belangrijke pijler voor Gispen. Wij stimuleren onze partners, leveranciers en klanten om naast circulair ook sociaal te ondernemen. Gispen heeft met het PSO 30+ certificaat de hoogst haalbare certificering op het gebied van sociaal ondernemen en was daarmee de eerste grote industriële organisatie met dit certificaat.

 

Lees meer