0 Shoppingcart
Contact
Netherlands
Belgium
Talis   headerm

Heeft u behoefte aan een nieuwe of vernieuwde inrichting en besluit u met Gispen samen te werken? Dan gaan we samen op zoek naar de meest optimale invulling. Wij hanteren daarbij een helder stappenplan. Eerst zullen we u altijd vragen naar het doel van een nieuwe inrichting: wie werken er binnen uw organisatie, en wat wilt u met elkaar bereiken? Vervolgens zetten we – in het ideaalplaatje – samen met u een aantal stappen:

Stap 1

Via een eerste 'scan' brengen we de werkprocessen van uw medewerkers in kaart. Belangrijke vragen zijn bijvoorbeeld: welke activiteiten vinden er nu plaats binnen uw organisatie? En zijn er wellicht ook nieuwe of extra activiteiten die u binnen uw interieur zou willen faciliteren?

Lees meer over werkprocesscans
Brightlands Center Court   landscapem
Gispen Infographic van inrichtingsfilosofie Life At Work onderdeel Analyse Mens Centraal

Stap 2

We overleggen over de optimale activiteitenzonering binnen uw werk-, zorg- of leeromgeving. Concreter: Welke ruimtes en gebieden zijn beschikbaar? En hoe kunnen we deze optimaal inrichten voor de (gewenste) activiteiten die er plaatsvinden binnen uw kantoor, zorg- of onderwijsinstelling?

Stap 3

We zoomen nog verder in. Samen bepalen we aan welke inrichtingselementen behoefte is binnen uw organisatie. Uiteraard kijken we daarbij ook naar wat u al in huis heeft, en hoe we deze producten eventueel slim kunnen hergebruiken als u dat wenst. Het doel is: een zorgvuldig overdachte variatie in én combinatie van verschillende inrichtingselementen. Binnen uw beschikbare ruimtes en werk-, zorg- of leergebieden. 

Gispen service interior design 00A6980
CIMO   landscapem

Stap 4

We bespreken wat er gewenst is aan faciliteiten en accessoires. Hiermee zijn we echt op detailniveau beland. Denk bijvoorbeeld aan akoestiche panelen, werkplekbekabeling of sfeermakers als carpetten en verlichting. 

Veranderende manieren van leren, zorgen, werken

Uiteraard bewegen we mee met de tijd én met de ontwikkelingen binnen uw organsatie. Leer-, zorg-, en werkomgevingen zijn in meer of mindere mate continu in beweging. Technologische ontwikkelingen hebben hun impact. Demografische ontwikkelingen hebben invloed, van de toenemende vergrijzing tot het feit dat op de huidige werkvloeren vaak meerdere generaties tegelijk aan de slag zijn. Daarnaast ontwikkelen organisaties zich op sociaal-maatschappelijk gebied. Tot onze vreugde zien we dat er steeds meer aandacht is voor zaken als duurzaamheid, inclusiviteit (‘iedereen telt mee én doet mee’) en sociaal ondernemerschap. 

Gispen beweegt met u mee

Gispen denkt (pro)actief mee over een interieurontwerp en inrichting waarmee u jarenlang vooruit kunt. Circulair inrichten is daarbij ons expertisegebied. Wij stemmen onze dienstverlening en ons duurzaam ontworpen productaanbod continu af op het huidige werken én de werkomgevingen van de toekomst. Gispen gelooft in werkomgevingen met toekomst.

Brightlands Center Court   landscapem

Wilt u meer weten over onze werkwijze of een vrijblijvend advies over uw omgeving?

WIJ DENKEN GRAAG MET U MEE

Neem contact op

Gerelateerde items