Nederland
Belgie Belgique
Gispen service refurbishment 00A6668

Sociaal ondernemen

PSO Nederland heeft aan Gispen het PSO 30+ certificaat toegekend; de hoogst haalbare certificering op het gebied van sociaal ondernemen. De PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) meet in welke mate organisaties werkgelegenheid bieden aan kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Al jaren werkt Gispen volgens het Social Return principe, waarbij werkgelegenheid bevorderd wordt voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast stimuleert Gispen sociaal ondernemen bij eigen partners, leveranciers en klanten.

Beloning voor inspanningen

De Prestatieladder Socialer Ondernemen is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. Gispen is samen met de andere dochterbedrijven van Koninklijke Ahrend (Ahrend Nederland en Presikhaaf Schoolmeubelen) onderdeel van de eerste grote industriële organisatie die dit certificaat behaalt.

We zijn ontzettend trots op het behalen van dit certificaat: een beloning voor onze inspanningen. Naast circulair ondernemen is sociaal ondernemen een belangrijke pijler voor ons bedrijf. Wij stimuleren ook onze partners, leveranciers en klanten om sociaal te ondernemen. Integrale ketensamenwerking leidt uiteindelijk tot de beste resultaten.
Maurits van Berckel Commercieel Directeur Gispen

Social return

Al sinds 2013 werkt Gispen voor haar retourname volgens het Social Return-principe. Daarbij zetten we mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in die zonder re-integratieondersteuning niet aan het werk komen. Bijvoorbeeld voor het revitaliseren, herstellen en herstofferen van meubilair. Dit hebben we onder meer gedaan bij opdrachten voor het UMCU, Gemeente Hengelo en diverse onderwijsprojecten.

Gispen service refurbishment 00A6680
Werknemers van Stichting De Inzet in Den Haag revitaliseren bureaustoelen voor het UMCU.

Waar staat het certificaat PSO 30+ voor?

TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Doel is het verhogen van de werkgelegenheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij diverse soorten werkgevers: van MKB tot multinational en van bakker tot accountantskantoor. Daarbij stimuleert PSO dat hun begeleiding op een kwalitatieve en duurzame wijze gebeurt. Bedrijven met dit certificaat stimuleren ook hun leveranciers om sociaal te ondernemen; een domino-effect dus voor sociaal ondernemen.

Het PSO 30+ certificaat erkent organisaties die aan de gestelde kwantitatieve eisen van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet voldoen. Aanbestedende diensten kunnen ervoor kiezen om aanbestedingsprocedures voor te behouden aan zogenaamde 'sociale' bedrijven die aan de voorwaarden van dit wetsartikel voldoen. Gispen voldoet aan alle criteria.

Concreet betekent dit dat ieder bedrijf dat voor €1.000.000 een order doet bij Gispen ongeveer 1,0 FTE met een afstand tot de arbeidsmarkt een heel jaar een plek geeft in de maatschappij.

Gispen service refurbishment 00A6662
Werknemers van Stichting De Inzet in Den Haag revitaliseren bureaustoelen voor het UMCU.

Sociaal ondernemen over de hele linie

Het over hele linie uitdragen van de eigen principes is belangrijk voor Gispen. In onze beleidsverklaring stellen we het volgende doel: ‘Op basis van de duurzaamheidsprincipes een cultuur creëren die de levens en leefomgevingen van al de stakeholders verbetert. Van medewerkers, partners, leveranciers en klanten tot investeerders, kennisinstellingen en gemeenschappen.’ Zo selecteert Gispen leveranciers op basis van de eigen MVO-criteria.

Uitreiking certificaat

Op 22 juni vond de officiële uitreiking van het PSO30+ certificaat plaats door John Berends Commissaris van de Koning in Gelderland. Daarbij maakte hij van de gelegenheid gebruik om te benadrukken dat hij veel belang hecht aan sociaal ondernemerschap en daarom blij was aanwezig te kunnen zijn. Tijdens de uitreiking, in de showroom van Presikhaaf Schoolmeubelen in Arnhem, sloot ook minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid virtueel aan.

Bekijk onze andere normeringen