Nederland
Belgie Belgique
Gispen Showroom in Culemborg K5B3864

De ladder

De CO2-Prestatieladder helpt organisaties om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. De ladder bestaat uit 5 tredes. Hiervan richten de eerste 3 tredes zich op de CO2-uitstoot van de eigen organisatie. En de tredes 4 en 5 richten zich op de uitstoot in de ketens van leveranciers en klanten, waarvan de organisatie een schakel is. Onze organisatie heeft prestatieladder trede 3 behaald. Dit betekent dat we wat inhoud dat we ook een managementsysteem hebben voor het CO2 bewust handelen.

CO2-reductie

CO2-reductie is een belangrijke doelstelling binnen onze bedrijfsvoering. We hebben hier veel aandacht voor, van productieproces tot en met logistiek. De voortgangsrapportages van onze CO2-voetafdruk houden ons scherp en maken duidelijk waar we verder kunnen reduceren. 

Productie / Manufacturing process

Klimaatcompensatie

Samen met reductie vormt klimaatcompensatie de route naar klimaatneutraliteit. Gispen compenseert CO2-uitstoot via een investering in duurzame klimaatprojecten. Voorbeelden zijn: windenergieprojecten, biogas in Azië, Gold Standard Cookstoves in Oeganda en efficiënte houtovens in Afrika.

Bekijk onze andere normeringen