0 Shoppingcart
Contact
Netherlands
Belgium
Gispen office project factory in Culemborg 43W9769

Internationale mensenrechten

Gispen respecteert de mensenrechten en de ethiek rondom arbeid en milieu. We zorgen er actief voor dat de omstandigheden van alle mensen die in en bij ons werk betrokken zijn, voldoen aan de vigerende internationale rechten van de mens. Conform de regelgeving van de Verenigde Naties. We hebben een eigen gedragscode: onze Code of Conduct. Al onze medewerkers committeren zich hieraan vanuit hun functie bij Gispen.

Onze Gedragscode

Gispen hecht veel waarde aan de volgende Gedragscode: in al onze contacten, zowel onderling als die met de buitenwereld, werken we met elkaar samen en vermijden we elke vorm van discriminatie, intimidatie of agressie. We behandelen elkaar met respect en waarderen daarbij ieders individuele bijdrage. Juist door de diversiteit van teamleden vullen we elkaar aan en versterken we elkaar. We respecteren het recht van iedere medewerker om zich aan te sluiten bij een vakbond.

Als werkgever bieden we alle medewerkers gelijke kansen en belonen we op basis van individuele kwaliteiten, potentie, vaardigheden en ervaring. De personeelssamenstelling bij Gispen is divers, zowel in geslacht, seksuele geaardheid, cultuur als leeftijd. En we creëren actief kansen voor groepen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. We verwachten van al onze medewerkers dat ze het plichtbesef hebben om belangenverstrengeling en corruptie te voorkomen.

Ketenverantwoordelijkheid

We kijken ook over onze eigen bedrijfsgrenzen heen. De partners met wie Gispen samenwerkt, selecteren we bewust - vanuit onze ketenverantwoordelijkheid en eigen visie. Ook bij onze toeleveranciers brengen we onze visie op Social Fairness onder de aandacht. We kijken kritisch naar hun handelen en focussen continu op (gezamenlijke) verbeterkansen. Gispen streeft de internationale mensenrechten na voor iedereen met wie we samenwerken.

Circulaire beleidsverklaring

We nemen graag onze verantwoordelijkheid in het werken aan een betere wereld. Gispen zet dan ook concrete stappen om de circulaire economie te realiseren. Daarbij meten én verbeteren we continu onze impact. Onze circulaire beleidsverklaring geldt als leidraad voor ons ondernemen; maatschappelijk verantwoord én duurzaam. Lees er meer over in ons duurzaamheidsverslag.

Brightlands Center Court   landscapem

HOE ZIET EEN CIRCULAIRE INRICHTING VOOR Ú ERUIT?

Wij denken graag met u mee

Neem contact op

Gerelateerde items