Nederland
Belgie Belgique
Gispen Showroom in Culemborg K5B4672

ISO-certificaten

ISO 9001 en 14001 zijn belangrijke standaarden voor onze managementsystemen. ISO 9001 is de norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem. ISO 14001 stelt eisen aan ons milieumanagementsysteem. Beide ISO-certificaten zijn drie jaar geldig. Ieder jaar beoordeelt Bureau Veritas Gispen via een audit op een aantal belangrijke thema’s.

Kwaliteit en milieuzorg

Goed kwaliteitsmanagement staat voor: zeggen wat je doet, doen wat je zegt, en dat ook bewijzen. Het ISO 9001-certificaat is onze bewijslast. Met een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm beheersen we de milieurisico's van onze bedrijfsvoering. Sterker nog, we gaan waar mogelijk voor vermindering van deze risico’s.

Vijf thema's

Voor beide ISO-normen zijn vijf thema’s geformuleerd. Op deze gebieden worden wij ieder jaar beoordeeld. 

  • Stakeholdermanagement: de manier waarop we omgaan met alle belangrijke stakeholders
  • Compliancemanagement: de systematiek die we hanteren om aan alle eisen te voldoen
  • Leiderschap en governance: onze bestuurlijke inrichting, inclusief het afleggen van verantwoording over eventuele risico’s
  • Risicomanagement: de manier waarop we omgaan met kansen en bedreigen (een risico-inventarisatie is een belangrijke eis)
  • Koppeling tussen strategie en operationele bedrijfsvoering: in hoeverre zijn beide managementsystemen verticaal geïntegreerd binnen de hele organisatie?

ISO 45001

Gispen heeft sinds 2019 een ISO 45001 certificering; deze specificeert eisen voor een managementsysteem voor gezond en veilig werken (G&VW). Deze nieuwe norm is gebaseerd op Annex SL: een High Level Structure (HLS) ofwel een raamwerk dat toepasbaar is op alle managementsystemen. Dit helpt om één taal te spreken bij alle standaarden.

Het is een hulpmiddel om systematisch invulling te geven aan de wettelijke verplichting voor werkgevers om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Ook hebben we VCA certificaten toegekend gekregen voor de installatie en service van projectmeubilair. Dat wil zeggen dat we de veiligheid, gezondheid en milieubeheersysteem rond deze processen op orde hebben en dat de werknemer op de hoogte zijn van de veiligheidsregelgeving.

Refurbishment, Repurpose, Quickscan CE

Bekijk onze andere normeringen