De nieuwe werkrealiteit

De anderhalve meter economie stelt nieuwe eisen aan de werkomgeving. Hoe geeft u invulling aan de Covid-19 maatregelen? Hoe realiseert u een anderhalve meter kantoor? En welke functie vervult het kantoor op korte en op langere termijn? Deze en andere vraagstukken staan op dit moment hoog op de agenda bij veel organisaties. Ongetwijfeld ook bij u.

 

Onderzoek: werkomgeving verandert definitief

Samen met onze klanten hebben we naar de uitdagingen en effecten van de huidige en toekomstige situatie gekeken. Honderden relaties uit overheid, bedrijfsleven, zorg en onderwijs reageerden op ons onderzoek naar de invloed van Covid-19 op de manier waarop we werken. Vrijwel allemaal (81%) geven zij aan dat hun werkomgeving er na het versoepelen van de maatregelen niet hetzelfde uit zal blijven zien. In de nabije toekomst, zo blijkt uit de onderzoeksresultaten, blijven medewerkers meer vanuit huis werken (84%); is het kantoor een onmiskenbare spil voor verbinding tussen collega’s en betrokkenheid bij de organisatie; en gaan medewerkers door gebruik van videobellen minder zakelijk reizen. Ook andere signalen en trendwatchers uit binnen- en buitenland bevestigen dit beeld.

"Lees meer over onze visie op & oplossingen voor de 1,5 meter kantooromgeving."

Onze oplossingen

Webshop thuiswerkplekken

Op zoek naar meubilair om thuiswerken voor uw medewerkers te faciliteren of zelf een thuiswerkplek bestellen? 

Collectie - 1,5 meter kantooromgeving

Diensten - 1,5 meter kantooromgeving

Duurzaam design in de praktijk

Optimaal werken, zorgen of leren? Gispen ondersteunde tal van organisaties bij het creëren van een nieuwe kantoor-, zorg- of onderwijsomgeving. Een omgeving waarin mensen beter tot hun recht komen. Dat pakken we stapsgewijs aan, van inspiratie tot en met realisatie. Het eindresultaat is altijd op maat: úw manier van werken, zorgen of leren is leidend. Samen komen we tot een aangename en functionele omgeving die bij uw organisatie past.
Meer voorbeelden

Inspiratie

loader