Netherlands
Belgium
Gispen government project Municipality Amsterdam Town Hall 00A2960

Gispen is de vaste leverancier van alle standaardwerkplekken van de Gemeente Amsterdam. Het Stadhuis is een van de visitekaartjes van de gemeente. Gispen verzorgt de vervanging van alle vaste werkplekken in het Stadhuis naar flexwerkplekken. Circulariteit is hét uitgangpunt hierbij, met hergebruik, revitalisatie en recycling als belangrijke steekwoorden. Op haar eigen verzoek ontzorgen we de gemeente hier maximaal bij.  

Bijdragen aan de circulaire economie

Gemeente Amsterdam heeft circa 13.500 medewerkers in dienst, die bij 40 verschillende gemeentelijke organisaties werken. De gemeente wil binnen al haar kantoorpanden het flexwerken uitrollen. Met in hoogte verstelbare bureaus, volledig verstelbare bureaustoelen en gezamenlijke kasten (per 5 medewerkers ) kan iedereen flexibel werken. Zo ook in het Stadhuis, waarin niet alleen flexibiliteit maar ook circulariteit de volle aandacht heeft. β€˜De gemeente Amsterdam hecht veel waarde aan hergebruik van meubilair en waar mogelijk circulariteit, daarom was het een belangrijke voorwaarde in de aanbesteding.’ Gemeente Amsterdam wil actief bijdragen aan de circulaire economie door circulair in te kopen. Het duurzaamheidsbeleid van Gispen sluit hier naadloos op aan.

Van revitalisatie tot restwaarde  

Meerten Castelijns, accountmanager bij Gispen: ‘Om het heel concreet te maken: ieder bureau, iedere bureaustoel en kast binnen het Stadhuis beoordelen we op de staat. Meubilair dat in perfecte staat is, reinigen we en is daarna direct herinzetbaar. Heeft meubilair lichte gebreken of beschadigingen? Dan zorgt Gispen voor revitalisatie. Voor meubilair dat niet meer bruikbaar is, zorgen we voor hoogwaardige recycling. Bestaande onderdelen krijgen een nieuwe functie: denk aan oude bureaubladen die na stoffering inzetbaar zijn als akoestische tussenschermen bij bureaus. Materiaal dat niet meer bruikbaar is, verwerken we op milieuvriendelijke wijze tot nieuwe grondstoffen. Gemeente Amsterdam ontvangt voor het meubilair dat we innemen de financiële restwaarde. Bestaand meubilair dat niet geschikt is om opnieuw in te zetten voor flexwerken, vervangen we door duurzame, modulair ontworpen producten.’   

 

Helder plan de campagne

De verbouwing van het Stadhuis startte in december 2016 en verloopt gefaseerd. Elke 16 weken wordt er één kantoorvleugel aangepakt; in totaal acht stuks. Het traject loopt dan ook door tot en met eind 2018. De bestaande cellenkantoren worden omgebouwd tot een activiteitgerelateerde, open werkomgeving, toegesneden op samenwerken en effectiviteit. Aan de basis ligt één helder plan van aanpak per vleugel, ontwikkeld door een projectgroep met vertegenwoordigers van Gemeente Amsterdam, Gispen en Architectenbureau De Twee Snoeken, hoofdarchitect en verantwoordelijk voor het nieuwe inrichtingsconcept. Wendy van der Raad, interieurarchitect bij De Twee Snoeken: ‘Starten we met een nieuwe kantoorvleugel, dan maken Meerten Castelijns van Gispen en ik steeds samen een rondje. De verhuiscoördinator sluit ook meteen aan. Gispen checkt al het bestaande werkplekmeubilair op herinzet in de volgende fase. Wij beoordelen het overige projectmeubilair, verlichting en specials op hergebruik.’  

 

Wat levert Gispen concreet?

Per kantoorvleugel levert Gispen circa 60 tussenschermen, gemaakt van oude bureaubladen. In totaal dus 480 schermen. We revitaliseren circa 12 Ahrend Portal-bureaus per fase/vleugel, dus in totaal 90 stuks. En we zorgen voor de reiniging en herinzet van ongeveer 40 bestaande Ahrend bureaustoelen per fase/vleugel, 200 in totaal. Dit vullen we aan met nieuw meubilair. Voor het Stadhuis koos de gemeente voor Gispen TM-bureaus (de voorloper van TMNL), Zinn-bureaustoelen en de Meta jaloeziedeurkast van Gispen-ontwerper Peter de Boer. In de stiltewerkplekken in glazen ruimtes achterin elke kantoorvleugel staan TM werkplekken met hoge schermen.

 

 

Fotografie: Chris van Koeverden

 

portrait of Stadhuis Gemeente Amsterdam
Wendy van der Raad - Interieurarchitect bij architectenbureau De Twee Snoeken

Specialist aan het woord

‘Wij zijn de uitvoerend hoofdarchitect en onder meer verantwoordelijk voor het interieurontwerp van de kantoorvleugels. Kenmerkend voor de nieuwe werkomgeving is het verloop van dynamiek naar rust, met een bijpassend kleurverloop. Voorin elke verhuurbare eenheid vind je de huiskamer en ontmoetingsruimtes met kleuraccenten. Loop je verder de kantoorvloer op, dan heerst er steeds meer rust, inclusief stilteplekken achterin voor geconcentreerd werken. We werken intensief samen met Gispen; in elke fase van de verbouwing komen we elkaar tegen. Alles gaat in overleg. Gispen denkt mee over de beste, duurzame oplossingen. De samenwerking voelt gewoon goed.’

Gispen denkt mee over de beste, duurzame oplossingen. De samenwerking voelt gewoon goed.
Wendy van der Raad Interieurarchitect bij architectenbureau De Twee Snoeken

Toegepast in dit project